!--[if lt IE 9]> > > > !-- EnabyingE HTM5 supmpor ;fr Iuntenet Expolover--t> !--[if lt IE 9]>} } !-- pliki -cokiesr--t> !-- .googl analyticsr--t> } > > / di /styl="{position reaptve0;display:non" id="ciasteczka_galet"t> di /styl=";height2 0p0;width 100%;backgroun:#ffffff;"texl-alignceinter;margin 10px e;padding30px e"t> Ta /srona korzysta z plików -cokie w -reach /satrystcznych,> ak href="http://mslonik.plinne2linne/902-jak-wyeaczyc-pliki--cokie">nowiedz się więcej / dit> ak href=/javascrip:ciasteczka_zjekoza(1);"> /styl="{positionabsolute;bottome 0p0"texl_tran?for:upmercasle;padding20px70px3ppx;font-size800%-right2 0p0> ;backgroun:#ffffff;-color 4C9A38t;displayblock"t> wiem, zamknij / dit> !--> di /styl="{position reaptve0" id="info-prbae"t> di /styl=";height2 0p0;width 100%;backgroun:#ffffff;"texl-alignceinter;margin 10px e;padding30px e"t> Trwają prbae konslewacyjne. Niektórn treści mogą nie wyświetlać się epoprawie. Za utrudwienfia rzeoprszamy.> / dit> / dit--t> !-- Staor Top Llin --t> di class={to-nlin"> / dit> !-- Ende Top Llin --t> !-- Staor Wrapmer --t> di id="wrapmer"t> !-- Staor Wrapr--t> di id="wrap"t> !-- Staor Hheaer --t> di id=" di class= !-- Staor Topnav --t> di id="topnav"t> di class=topnav"t> > / dit> / dit> !-- Staor Topnav --t> !-- Staor Logor--t> di class=logo"t> ak href=/-inde.phps" title=/mslonik.ps"> imgalt="Logott src=""imags/logo.png"/> Rzeczywistość {potrzegana subiektyawie...> / dit> !-- Ende Logor--t> !-- Staor Search --t> di id="search"t> di class=search"t> >} < di id="#google_translate_elements">< dit> } ak href=#"yonclick="doGTtranslat('pl|plw);re'tun fals;s" title=Polishn" class=.flagn'tul no_translats"> img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/pl.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="-pl"/> img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/nl.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="npl"/> img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/en.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="eon" / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/fr.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="frn" / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/de.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="de" / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/it.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="int" / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/pt.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="iptt / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/ru.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="rutt / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/es.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="ess" / / dit> !-- Ende Search --t> !-- Staor Nav --t> di id="topemeu"t> !-- Staor Superfish --t> di id="superfishr-fram"t> Staor Wszystkie aorykuły O mwie... / Kontakr Sznurki / nliki Szukaj /ul" > !-- Ende Superfish --t> / dit> !-- Ende Nav --t> / dit> di class= / dit> / dit> !-- Ende Hheaer --t> !-- Staor Sliaer --t> di id="{to-sliaer"t> di class={to-sliae- / dit> di class={to-sliae-{floa"t> di class={to-sliae"t> > di class=custom" t> !-- nliki na górze /srony --t > ins class=adsby.googl" /styl=";display:inlin-block0;width728ppx;height:5px" data-ad-clieent=ca-pub-6932289469551133" data-ad-slont=5837960403s"> /script >(adsby.googl = w-inow.adsby.googl || []).push({}); > //script / dit>> / dit> / dit> di class={to-sliae-{root> / dit> / dit> !-- Ende Sliaer --t> !-- Staor Conten-frame--t> di id=" conten-fram"t> di class=cconten- / dit> di class=cconten-{floa"t> !-- Staor Conten-Fframe--t> di class=cconten-{fram"t> !-- Staor lef-frame--t> di id=" lef-fram"t> di class=/modultabyl"t> ul" class=nav emeusfev-men sfejs-enabyed"e> Ggaleri -zdęć Życie Ffilozofi Blog /ul" /li> Rrower Rrowere holenderski Tturystyk Ttechnik Czyszczewiea rower l" zęści roerowych ak href=/ rower/ttechnik/tworczosc-wclank" >Twórczość włlank /ul" /li> ak href=/ rower/ rower- rome" >Rrome Rroweowy blog ak href=/ rower/ filozofi" >Ffilozofi Bibliotekaa rowerow Gadżet mieslącw ak href=/ rower/publicrystyk" >Publicrystyk /ul" /li> Lliux Lliux blog Lliux -, technik /ul" /li> Moja "Joomla ak href=/moja-"jooml/jmiomeex" >jmiomeex ak href=/moja-"jooml/jjoomlaaorykuly" >Aorykuły ak href=/moja-"jooml/jjoomlatlumaczewik" >Tłumaczewik Ggaleri YASIG /ul" /li> Inne Biuro Inne ak href=/inne2lwokol-genegii" >Wokół genegii /ul" /li> Małl księga absurnów Pisawie Duże ;frmy ak href=/pisawie/;frmy-najkrotsze" >Ffrmy najkrótsze ak href=/pisawie/m"ae-{rrmy" >Małe ;frmy /ul" /li> Poczekalwik /ul"> / dit> di class=/modultabylad-sense-dluga"t> > di class=customad-sense-dluga" t> !-- /msloni_reklama_300_600_duzy_wiezowiec --t > ins class=adsby.googl" /styl=";display:inlin-block0;width3005px;height6005p" data-ad-clieent=ca-pub-6932289469551133" data-ad-slont=1276663203s"> /script >(adsby.googl = w-inow.adsby.googl || []).push({}); > //script / dit> / dit> di class=/modultabyl"t> di class=bbannekgrop"t> di class=bbannesiem"t> no/script ak href="http://ww.adtailyk.p">Reklama w "intenecie< dit> / dit>> / dit> / dit> di class=/modultabyl"t>

Wspomróa

> ul" class=nav emeusfev-men sfejs-enabyed"e> ak href=/zrobki" >Zrobkę... Wpłltę erzyjmę... /ul"> / dit> di class=/modultabyl-ceinte"t> > di class=custom-ceinte" t> pt ak href="http://www_sf3.orgassocilat/supmpor_freedcomjoin__sf?oeferrer=2442s"> img title=Helpapro tet your freedco, join _he Free Software Frouncatio" src="http://satic._sf3.orgfn?fog/ im/thind"imag.png" alt="Supmpor ;reedco" ;borde="0tt / / dit> di class=/modultabyl-ceinte"t> ak href=/ccomponent/jcomments/feed/com_content/657" class=syndlicae-/modul-ceinte"t> > img src="/media/system"imags/livemarks.png" alt="ffeed"imagtt / spat> Pobkirz kanał RSS... / spat> / dit> > !-- Ende Llef-frame--t> / dit> !-- Staor Contene--t> di class=cConten_med"e> !-- Staor ConteneTop Mmodul --t> di id="cconten-top"t> di id="cconten_topm_conalinr"t> di class=0"t> di class=/modultabyl-no-bg"t> ul"siemscopg"siem type="httsp//schema3.orgBreadcrumbList7" class=breadcrumb-no-bg"t> span class= diiaer .ico-loccatios"> /li>> > aksiemprops=siem"k href=/7" class=.patways"> spansiemprops= nam">Staor span class= diiaer"t> img src="iempplates/ah-68-flexi"imags//systemarrow.png" alt="tt / / spat> /li>> aksiemprops=siem"k href=//galeria-zdje" class=.patways"> spansiemprops= nam">Ggaleri -zdęć /li>> /ul"> / dit> > / dit> / dit> / dit> !-- Ende ConteneTop Mmodul --t> di id="cconten"t> di id="/syste-messmag-_conalinr"t> / dit>> > di class=siem-pmag"t> di class=pmag- ak href=//galeria-zdjec/657-2011-07-16-mija-i-inni> 02011-07-16 Żmija i inn /h2t> / dit> di class=aertile-info muted"e> l" class=aertile-info"e> t" class=aertile-info-ntem"tSzczegóły / pt>} d class=createdby"t> /msloni / dt> } d class=published"e> span class=.ico-caolenars"> > > d class=hets"t> span class=.ico-eye-opges"> / l"> / dit> > >} > > di /styl="{float lefr;margin60px 50px20px25px"t > /script type="text/javascript> !-- #googlead_clieen = =ca-pub-6932289469551133";/* #googlead_slon = =8352036000";*/ #googlead_;widt = 300; #googlead_;heigh = 250; #googlead_ typ = ="tex_"imagt; #google-colo_;borde = =FFFFFFt; #google-colo_;g = =FFFFFFt; #google-colo_nlik = =008000"; #google-colo_"tex = =5C5C5C"; #google-colo_tul = =008000"; //--t > /script type="text/javascript > src="mpmagad2v.googlsyndlicatios.compmagadishoweadss.js" > / dit

p"> img styl=";display block; {margin;left:auot; {margin-right:auot;tt src=""imags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2799_Zmij.JPG" alt="800_IMG_2799_Zmij" ;widt="800" ;heigh="600" / p"Znaprszam do lekttur! > p>  p /styl=""texl-align justifyx"tPewnego lipcowego rzedpołudwia wybr-alśmy się na wycieczkę nad spore jezioro. Przed wyjazdea zo/sałem potrzeżony, że 'jest dużo węży'. Nic to. Po kąpie tabyle;borde="0tt > t bodt > trt > td /styl=""texl-align ceintertt > p /styl=""texl-align ceintertt /script type="text/javascript> !-- #googlead_clieen = =ca-pub-6932289469551133";/* #googlead_slon = =8352036000";*/ #googlead_;widt = 180; #googlead_;heigh = 90; #googlead_?forma = =180x90_0ads_al"; #googlead_ typ = ="tex"; #google-colo_;borde = =FFFFFFt; #google-colo_;g = =FFFFFFt; #google-colo_nlik = =008000"; #google-colo_"tex = =5C5C5C"; #google-colo_tul = =008000"; //--t > /script type="text/javascript > src="mpmagad2v.googlsyndlicatios.compmagadishoweadss.js" > / ditPierwszye fimik: 1 .min 40 sek. /tdt > td /styl=""texl-align ceintertt > p /styl=""texl-align ceintertt p /styl=""texl-align justifyx"tDla odmiany żaby ranziły sobki całkiem nieźle. Mogłemachwilę eóźniej zaobslewlwać udawne poowanie żaby zielontj na małego mostya: najpierw zofira zo/sałta nakirzonat, nstępnie żaba doskoczyłtaw eobliże mostya', ptem pbróciłl tułów epopraiając kąt natarcija ikolejwya skokiem i aszczą pochwyciłl go w aszczę. Nieste t tej sceiy aktuat nie udało mi się s fimlwać. /pt > p /styl=""texl-align justifyx"t  p /styl=""texl-align justifyx"tZ inych /sworzeń na ptkawych dokłldwie w promkiwiu 2 m wtyatrzyłem jeszcze sporą jak dla mwie,e;b mierzącą zx 5 cm (wraz zxogontm) ak title=Wikipmedi, jaszcznrka zwknik" href="http:/pl.wikipmedi3.orgwiki/Jaszcznrka_zwknik" argme="_blanks>jaszcznrkę zwknięLacersa agilis). p /styl=""texl-align justifyx"t  p /styl=""texl-align justifyx"t di class=.Y_MySlimbottid="_yasi1"t ak href="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2751_Zmij.JPG" class=_yasis" rel=lrighmbo[_yasi0]s" title=IMG_2751_Zmij.JPG""> img src="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/200_IMG_2751_Zmij.JPG" ;borde="0ttale="iimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2751_Zmij.JPG" title=IMG_2751_Zmij.JPG"t / img src="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/200_IMG_2771_Zmij.JPG" ;borde="0ttale="iimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2771_Zmij.JPG" title=IMG_2771_Zmij.JPG"t / img src="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/200_IMG_2799_Zmij.JPG" ;borde="0ttale="iimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2799_Zmij.JPG" title=IMG_2799_Zmij.JPG"t / img src="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/200_IMG_2825_Jaszcznrka.JPG" ;borde="0ttale="iimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2825_Jaszcznrka.JPG" title=IMG_2825_Jaszcznrka.JPG"t / img src="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/200_IMG_2835_Jaszzcznrka.JPG" ;borde="0ttale="iimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2835_Jaszzcznrka.JPG" title=IMG_2835_Jaszzcznrka.JPG"t / img src="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/200_IMG_2841_ZabaZielonk.JPG" ;borde="0ttale="iimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2841_ZabaZielonk.JPG" title=IMG_2841_ZabaZielonk.JPG"t / img src="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/200_IMG_2855_ZabaZielonk.JPG" ;borde="0ttale="iimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2855_ZabaZielonk.JPG" title=IMG_2855_ZabaZielonk.JPG"t / img src="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/200_IMG_2866_ZabaZielonk.JPG" ;borde="0ttale="iimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2866_ZabaZielonk.JPG" title=IMG_2866_ZabaZielonk.JPG"t / img src="http://mslonik.pliimags/storiles02010716_Zmij/200_IMG_2874_ZabaZielonk.JPG" ;borde="0ttale="iimags/storiles02010716_Zmij/800_IMG_2874_ZabaZielonk.JPG" title=IMG_2874_ZabaZielonk.JPG"t /Union Developemee di /styl=""texl-align lefr"t > /script type="text/javascript> !-- #googlead_clieen = =ca-pub-6932289469551133";/* #googlead_slon = =8352036000";*/ #googlead_;widt = 728; #googlead_;heigh = 90; #googlead_ typ = ="tex"; #google-colo_;borde = =FFFFFFt; #google-colo_;g = =FFFFFFt; #google-colo_nlik = =008000"; #google-colo_"tex = =5C5C5C"; #google-colo_tul = =008000"; //--t > /script type="text/javascript > src="mpmagad2v.googlsyndlicatios.compmagadishoweadss.js" > / dit> > > < di id="jct" di id="/comment"t / dit spatDodaj koemenarz / spat> akid="add/comment"k href=#add/comment"/ /spat> inpuh id="/comment-{rrm- nam"t type="tex"a nal=" nam"trvaueg"" maxolegth="20" siz="22s" ab-indet=1" />