640 img 2057 Ulica v1

W 2008 roku, pod koniec sierpnia, skończyłem urlop. Pierwszym zadaniem, zaraz po urlopie, był służbowy wyjazd samochodem na Słowację. Tym razem miejscem spotkania z przedstawicielami firmy partnerskiej były Koszyce.

Podróż trwała cały dzień. Źle spałem. Postanowiłem wstać około 5.30 i pójść na spracer z aparatem w dłoni. Fotograficzny zapis z tej wycieczki widoczny jest poniżej.

Zapraszam do obejrzenia zdjęć zrobionych podczas tego krótkiego spaceru.

Wtext/javascript > /!-- var jcomPoprs=new JComPoprs(819, 'com_contopr','/componopr/jcomPoprs/'); jcomPoprs.setList('comPoprs-list'); //-->
DodajPeno jerz : "id="addcomPoprs""Poprz[#addcomPoprs"nter" <>cme="comPoprs-> /p> Wtext"w>cme=">cme" value="" maxlength="2nslsize="22" tabindex="1 cen :/p> /p> Wtext"w>cme="email" value="" size="22" tabindex="2 cen :/p> /p> cme="comPoprow

:/p> /p>

Wcheck5_K"">cme="subscribe" value="1" tabindex="5"cen :/p> /div id="

WWyślij (Ctrl+Entor)">Wyślijter":/div":/div"

Wdisplay:nono;""/div": "Poprz[#" tabindex="8" onclick="return false;WSkasuj">Skasujter":/div":/div"

Wclear:both;""//div" Whidden"">cme="object_id" value="819"cen Whidden"">cme="object_group" value="com_contopr"cen //div" Wtext/javascript > /!-- functio8 JComPoprsInitiiosmeFktków/symboli',a'countor'); jcomPoprs.setF
WJComPoprs" targee">_blank">JComPoprster":/div" //div" :/div" :/div" /!-- Start Contopr Bottom Module --> /div id="contopr-bottom"" /div id="contopr_bottom_containor""

W=""":/fb:send":/div" /div p>

/ "Poprz[/reca0]twittor.com/share

Tweetter":script typ">Wtext/javascript

:/div" /div p>

/g:plusono size="medium">Wtext/javascript

:/div" /div p>

/script typ">Wtext/javascript

:script typ">Win/share:/div" /div p>

/ifrcme

W&Pelig5=26 .pn;">Wfl not:nono; overflow:hidden;ecacth:498px; Pelig5:26px;" >:/div" /script>(functio8(d){ var js, idz= 'facebook-jssdk'; if (d.geeElePoprById(id)) {return;} jsz= d.cre teElePopr('script'); js.idz= id; js.asyncz= true; js.p sz= "//connect.facebook.net/pl_PL/all.js#xfbml=1&appIdz/recsramwww.facebook.com/p :div p>

:/div":div p>

:!-- Ende Contopr --> :/div" :!-- Ende Contopr-Frcme<--> :/div" :/div" :div p>

:/div" /!-- Start F :div id=">

/div p>

Whrecsramschema.org/Bre dcrumbList

WitemListElePopr" itemscope itemtyp">Whrecsramschema.org/ListItem"n /a/itemprop>Witem""Poprz[/

W>cme">Startter" /span/p>

"cen //span> /meta/itemprop>Wpositio8" contopr="1"> WitemListElePopr" itemscope itemtyp">Whrecsramschema.org/ListItem"n /a/itemprop>Witem""Poprz[/galeria-zdjec

W>cme">Galeria zdjęćter" /meta/itemprop>Wpositio8" contopr="2"> /!-- Start F :div id=">

(functio8(d, s, id) { var js, fjsz= d.geeElePoprsByTagNcme(s)[0]; if (d.geeElePoprById(id)) return; jsz= d.cre teElePopr(s); js.idz= id; js.p sz= "//connect.facebook.net/pl_PL/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBe> :div p>

b-like-5_K"data-Poprz[/recsramwww.facebook.com/p alse"data-show-fl notratrue"":/div"/p .pn;">Wtext-indent:-9999px;">SFbBox by / "Poprz[/reca0]www.debtconsolidttio8au.com/">debt consolidttio8ter":/p> #>b-ralspelidttio"data-ie="comPopr d())ata-aii15t

W 20>

/recacenter": "Poprz[/n;">Wtext-indent:-999.<> :/p> /div id="<"data-stre>

aii15>Startter" p/0" > W 20png" heBudynki. Dominujlat="sunkowo niskm.tyle="text-alig63_Bud.functio8(d, sowo nip>

Popr, 'script', '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''Popr, 'script', 'rop>WitemL >b-like-5_K"data-Poprz[/reccccccccccc" data-urlz[/py;} data-Poprz[/recsramwww.fc/py;} exiych p,saayprz

self">de Contopr"sun'Popr, 'script', 'cc" data-urlz[/py;} d

StartWitemLorg/ListItem"n /li/iterop>WitemLWrapstItem" /li/irop>WitemLWrappListIte /li" data-urlzToTopstItesramwww.ftoTopexiycsttio8">Wi&u"" p he/conne /li" /li" datitemLToTopstItes data-urlzdcrumb-Liec/tItesramwemListElcrumbt-an/ "" /li" datitemLdcrumb-Liec/tIte&Pelig5=26 .pn;">Wfl not:> ( -fl notraahdiv"ah('ul.atausf-vatau').supLiel" (v"/ minWbindwcccc18,"/ maxWbindwcccc28,"/ .praWbindwcc0}).supLifish(pt>"ah('ul.atausf-vatau').supLifish(z[#" tBudenctiooooooo8func.com/s dwcotonotr: {opacity:'a2lu',th="500'a2lu'}nc.com/s dspeediooooooo

eas :ii1w ' }io8"ah("ul.atausf-vatau").supml=1"; (pt>" datToTopstIteah( /di).scrollw-fl notradiv"if(jQuery(opis).scrollTopadi!= 0div"ah('#toTop').f /dI (pt e"n v"ah('#toTop').f /dOu va } }io"ah('#toTop').oprsFw-fl notradiv"ah('body,html').wcotone({scrollTop:0},8fuva }pt>"ah("# divbar").hc/81w-fl notradiv"ah(opis).wcotone({;} :10}, 4fuva },-fl notradiv"ah(opis).wcotone({;} :-25}, 4fuva }pt "ah(".logo-hc/81l_Phome-hc/81l_Pp bre dcrhc/81l_Pp;showrhc/81l_Pt Wfl not:> ( -fl notraahdiv"ah('ul.atausf-atau').supLiel" (v"/ minWbindwcccc18,"/ maxWbindwcccc28,"/ .praWbindwcc0}).supLifish(pt>ah('ul.atausf-atau').supLifish(z[#" tBudenctiooooooo8func.com/s dwcotonotr: {opacity:'a2lu',th="500'a2lu'}nc.com/s dspeediooooooo

eas :ii1w ' }io8"ah("ul.atausf-atau").supml=1"; (pt>e") ( jQuery io"