640 IMG 9098 Jemioluszka

Jemiołuszka (Bombycilla garrulus) uchwycona w marcowy mroźny poranek. Zwykle stada jemiołuszek pojawiały się w okolicy pod koniec zimy. Unikały jednak karmnika woląc otwartą przestrzeń. Sposobem na przyciągnięcie północnych gości okazały się owoce jabłoni umieszczone na drzewie jak i w okolicach karmnika.

Jemiołuszki nic sobie nie robiły z towarzystwa innych gatunków ptaków, takich jak potrzeszcze, wróble, mazurki czy jery i trznadle. Stado liczyło ponad 100 osobników. Najpierw obsiadło okoliczne drzewa, po czym kolejne osobniki zbliżały się do owoców. Piękny widok!

Wszystkie zamieszczone poniżej zdjęcia zrobiłem zza szyby okiennej.

images/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_8970_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_8973_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_8974_Jemioluszka_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_8977_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_8979_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_8981_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_8987_Jemioluszka_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_8993_Jemioluszka_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9001_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9006_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9007_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9008_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9010_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9021_Jemioluszki.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9021_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9023_Jemioluszka.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9023_Jemioluszka_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9025_Jemioluszka.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9027_Jemioluszka.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9032_Jemioluszki_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9038_Jemioluszka_v1.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9040_Jemioluszka.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9041_Jemioluszka.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9073_Jemioluszka.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9084_Jemioluszka.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9087_Jemioluszka.JPGimages/stories/20130317_Jemioluszki/640_IMG_9098_Jemioluszka.JPG

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.