Warto mieć lokalną kopię całej naszej witryny www Joomla! na domowym komputerze, nawet jeżeli jest to komputer przenośny ;-). Jest ku temu wiele powodów:

 • Możemy wygodnie, w domowych warunkach, przygotować kolejny artykuł przeznaczony na naszą witrynę nie dbając o zaniki łączności, a po dopieszczeniu treści po prostu przekopiować ją do wersji produkcyjnej.
 • Możemy przetestować najnowsze rozszerzenie czy dodatek Joomla! bez strachu, że spowoduje on utratę danych lub inne błędy na stronie.
 • Możemy przygotować w domowych warunkach witrynę dla klienta, a następnie pokazać mu ją, uruchomioną na domowym komputerze.

Instrukcja zamieszczona w artykule pozwoli ci przenieść wykonaną własnoręcznie witrynę na serwer usługodawcy internetowego w kilku prostych krokach, szybko, sprawnie i wygodnie.

Zapraszam do lektury!

 

Założenia:

 • System operacyjny przygotowany do instalacji środowiska Joomla!

W praktyce oznacza to instalację na naszym domowym komputerze: serwera www, serwera php oraz bazy danych. Jak osiągnąć ten cel w systemie operacyjnym opartym o jądro GNU/Linux opisałem tutaj. Niewiele stoi jednak na przeszkodzie, by opisane dalej kroki pozwoliły odtworzyć witrynę www na komputerach działających pod kontrolą innych, komercyjnych systemów operacyjnych, o ile tylko spełnione jest podane założenie. Nie zapomnij odwiedzić strony hazardowe cop17 casino is het eerste echt nederlandse online casino.

 

Co będzie nam potrzebne:

 • Skrypt kickstart.php.
 • Pełna kopia naszej witryny www utworzona za pomocą dodaktu JoomlaPack.

Skrypt 'kickstart.php' rozpakuje archiwum naszej witryny zapisane w formacie .jpa. Format .jpa jest otwartym, chociaż specyficznym formatem zapisu danych wykorzystywanym przez dodatek JoomlaPack, o którym więcej za chwilę. Paczkę ze skryptem pobierzemy np. stąd. Wykorzystanie tego skryptu zwalnia nas z obowiązku tworzenia tablic w bazie danych, pamiętania o zmianie uprawnień i wielu innych niezbyt przyjemnych rzeczach. Nie musimy instalować jakiś dodatkowych programów, gdyż skrypt uruchomi się na każdym serwerze PHP, jest niezależny od systemu operacyjnego. A na koniec jeszcze po sobie posprząta i sam się usunie.

Dodatek JoomlaPack to moim zdaniem jedno z najlepszych i najbardziej przydatnych rozszerzeń Joomla!. Mówiąc w wielkim skrócie służy do tworzenia kopii bezpieczeństwa naszej witryny. Wciskając jeden przycisk pozwala na stworzenie kopii zarówno bazy danych, jak i wszystkich plików witryny. Powstały pojedynczy plik wynikowy jest archiwum, które domyślnie zawiera też instalator. Wspomniany instalator pozwala na odtworzenie naszej witryny na dowolnym innym komputerze. Czegóż chcieć więcej? 

 

Zaczynamy!

Sposób instalacji dodatku JoomlaPack wykracza poza ramy tego artykułu. Niemniej znajomość kilku szczegółów dotyczących konfiguracji jest isotna.Przedstawiona instrukcja została przygotowana dla JoomlaPack w wersji 2.3.3.

 

Logujemy się do zaplecza naszej witryny. Z menu wybieramy:

Komponenty -> JoomlaPack -> Configuration

Przechodzimy do zakładki Configuration, a następnie wybieramy sekcje:

Profile settings -> Advanced

 

Sprawdzamy, czy nasze nastawy zgadzają się z tymi podanymi na Obrazek 1.

images/stories/20100116_JoomlaKickstart/640_01_Restore_11.png

Obrazek 1.

Przypominam o konieczności zapisania ewentualnych zmian w konfiguracji!
Kolejnym krokiem powinno być wykonanie świeżej, pełnej kopii bezpieczeństwa (wszystkie pliki oraz cała baza danych). Ściągamy wynikowy plik .jpa na nasz domowy komputer.

 

Zakładam, że jesteśmy w naszym katalogu domowym:

maciej@maciej-gucek2:~$ pwd

/home/maciej

 

Tworzymy  'joomla_temp' i przekopiowujemy do niego:

 • paczkę ze skryptami kickstart (kickstart-2.4.zip),

 • archiwum naszej witryny (.jpa).

 

W moim przypadku wyglądało to następująco:

maciej@maciej-gucek2:~/joomla_temp$ ls -gGh

razem 220M

-rwxr-xr-x 1 42K 2010-01-16 21:13 kickstart-2.4.zip

-rwxr-xr-x 1 220M 2010-01-16 21:14 site-mslonik.pl-20100111-220110.jpa

 

Oczyszczamy katalog przeznaczony dla naszej strony www, czyli ten, którym potrafi zarządzać serwer www. W moim przypadku jest to katalog '~/stronawww':

 

maciej@maciej-gucek2:~$ rm -f ~/strona_www/*

 

Rozpakowujemy paczkę 'kickstart-2.4.zip' do katalogu przeznaczonego dla naszej strony:

 

maciej@maciej-gucek2:~$ unzip /home/maciej/joomla_temp/kickstart-2.4.zip -d /home/maciej/strona_www

Archive: /home/maciej/joomla_temp/kickstart-2.4.zip

inflating: /home/maciej/strona_www/kickstart.php

inflating: /home/maciej/strona_www/de-DE.kickstart.ini

inflating: /home/maciej/strona_www/el-GR.kickstart.ini

inflating: /home/maciej/strona_www/en-GB.kickstart.ini

inflating: /home/maciej/strona_www/es-ES.kickstart.ini

inflating: /home/maciej/strona_www/fr-FR.kickstart.ini

inflating: /home/maciej/strona_www/nb-NO.kickstart.ini

inflating: /home/maciej/strona_www/sv-SE.kickstart.ini

 

Przekopiowujemy plik ze spakowaną witrynę do katalogu przeznaczonego dla naszej strony:

 

maciej@maciej-gucek2:~$ cp -v ~/joomla_temp/site-mslonik.pl-20100111-220110.jpa ~/strona_www/`/home/maciej/joomla_temp/site-mslonik.pl-20100111-220110.jpa' -> `/home/maciej/strona_www/site-mslonik.pl-20100111-220110.jpa'

 

Teraz chyba najtrudniejszy krok. Musimy wszystkim plikom zmienić prawa tak, by mogły być czytane przez wszystkich użytkowników:

 

maciej@maciej-gucek2:~$ chmod -v o+r strona_www/*

uprawnienia do `strona_www/de-DE.kickstart.ini' zachowane jako 0704 (rwx---r--)

uprawnienia do `strona_www/el-GR.kickstart.ini' zachowane jako 0704 (rwx---r--)

uprawnienia do `strona_www/en-GB.kickstart.ini' zachowane jako 0704 (rwx---r--)

uprawnienia do `strona_www/es-ES.kickstart.ini' zachowane jako 0704 (rwx---r--)

uprawnienia do `strona_www/fr-FR.kickstart.ini' zachowane jako 0704 (rwx---r--)

uprawnienia do `strona_www/kickstart.php' zachowane jako 0615 (rw---xr-x)

uprawnienia do `strona_www/nb-NO.kickstart.ini' zachowane jako 0704 (rwx---r--)

uprawnienia do `strona_www/site-mslonik.pl-20100111-220110.jpa' zachowane jako 0704 (rwx---r--)

uprawnienia do `strona_www/sv-SE.kickstart.ini' zachowane jako 0704 (rwx---r--)

 

Przyznajemy także prawo do zapisu w katalogu naszej strony www wszystkim użytkownikom:

 

maciej@maciej-gucek2:~$ chmod -v o+w /home/maciej/strona_www/

uprawnienia do `/home/maciej/strona_www/' zmienione na 0757 (rwxr-xrwx)

 

W pasku adresu przeglądarki wpisujemy:

http://localhost/kickstart.php

 

Kolejne kroki zostały przedstawione na kolejnych obrazkach.

images/stories/20100116_JoomlaKickstart/640_02_Restore_01.png

Obrazek 02. Wciskamy wielki zielony przycisk 'Start'

 

images/stories/20100116_JoomlaKickstart/640_03_Restore_02.png

Obrazek 03.

 

Rozpoczyna się proces rozpakowywania archiwum .jpa. Nie będę ukrywał, że trwa to dosyć długo. Oczywiście tym dłużej, im większa jest nasza witryna :-) Co jakiś czas wyświetlane wartości są odświeżane, ale niestety nie ma żadnego pasku postępu. Uzbrajamy się w cierpliwość i robimy sobie kawę.

 

images/stories/20100116_JoomlaKickstart/640_04_Restore_03.png

Obrazek 04. Wreszcie proces się kończy. Klikamy na pierwszą linkę 'here'.

 

images/stories/20100116_JoomlaKickstart/640_05_Restore_04.png

Obrazek 05. Krok 1, 'Check'.
 

Sprawdzamy, czy nasze nastawy pokrywają się z tymi widocznymi na obrazku. Ponieważ przyznaliśmy przed chwilą stosowne prawa do katalogu, w którym znajduje się nasza witryna, więc nie powinno być inaczej.

 

 

images/stories/20100116_JoomlaKickstart/640_06_Restore_09.png

Obrazek 06. Krok 2, 'DB Restore'.

images/stories/20100116_JoomlaKickstart/640_07_Restore_10.png

Obrazek 07. Pasek postępu.

W polu 'Database server host name' podajemy nazwę naszej witryny. Ponieważ instalujemy kopię witryny na lokalnym komputerze, więc wpisujemy 'localhost'. Jest to domyślna nazwa komputera, na którym mamy zainstalowaną bazę danych.
 
W polu 'User name' wpisujemy nazwę użytkownika, który ma prawo do zarządzania bazami danych.
 • Jeżeli nasz komputer przygotowaliśmy dla Joomla! zgodnie z tą instrukcją, to śmiało wpisujemy 'root'.
 • Jeżeli stworzyliśmy na potrzeby zarządzania swoją bazą danych Joomla! jakiegoś innego użytkownika, to podajemy jego nazwę.
 • Jeżeli do instalacji środowiska serwerowego posłużył nam XAMPP (2010-04), to śmiało wpisujemy 'root'.

 

W polu 'Password' wpisujemy hasło użytkownika bazy danych.

 • Jeżeli nasz komputer przygotowaliśmy dla Joomla! zgodnie z tą instrukcją, to hasło będzie takie samo, jak hasło administratora, czyli hasło, które podajemy po wywołaniu polecenia 'sudo'.
 • Jeżeli do instalacji środowiska serwerowego posłużył nam XAMPP, to hasło jest puste (2010-04).

 

W polu 'Database name' nie musimy nic wpisywać. Możemy pozostawić to pole bez zmian. Skrypt powinien domyślnie wypełnić to pole nazwą bazy danych Joomla!.

 

Jeżeli wpisaliśmy poprawne dane, to powinniśmy zobaczyć szybko postępujący pasek i informację o powodzeniu, jak na 'Obrazek 7'.

 

Pomijam opis kroku 3, 'Site info', gdyż nie ma on wpływu na dalsze działania i ma charakter przede wszystkim informacyjny.

 

images/stories/20100116_JoomlaKickstart/640_08_JoomlaPackInstaller4.png

Obrazek 08. Krok 4, 'Finish'.
 

Informacja o zakończeniu działania instalatora. Możemy teraz zamknąć tę zakładkę przeglądarki. O ile przeglądarką tą jest 'Mozilla Firefox' lub przeglądarka z nią zgodna, to zadziała skrót klawiaturowy 'Ctrl + W'.

 

Wracamy do zakładki widocznej na 'Obrazek 04'. Wybieramy drugą linkę 'here', która posprząta po skrypcie 'kickstart.php', czyli usunie katalog 'installation', zmieni wpisy w pliku '.htaccess' i usunie sam skrypt.

 

images/stories/20100116_JoomlaKickstart/640_09_JoomlaPackInstaller4_2.png

Obrazek 09. Skrypt 'kickstart.php' zakończył swoje działanie.

 

W polu przeglądarki wpisujemy adres:

http://localhost/index.php.

 

Oczom naszym powinna ukazać się strona startowa naszej witryny, uruchomiona po raz pierwszy na komputerze lokalnym. Miłej pracy z Joomla!

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.