!--[if lt IE 9]> > > > !-- EnabyingE HTM5 supmpor ;fr Iuntenet Expolover--t> !--[if lt IE 9]>} } !-- pliki -cokiesr--t> !-- .googl analyticsr--t> } > > / di /styl="{position reaptve0;display:non" id="ciasteczka_alert"t> di /styl=";height2 0p0;width 100%;backgroun:#ffffff;"texl-alignceinter;margin 10px e;padding30px e"t> Ta /srona korzysta z plików -cokie w -reach /satrystcznych,> ak href="http://mslonik.plinne2linne/902-jak-wyeaczyc-pliki--cokie">nowiedz się więcej / dit> ak href=/javascrip:ciasteczka_zjekoza(1);"> /styl="{positionabsolute;bottome 0p0"texl_tran?for:upmercasle;padding20px70px3ppx;font-size800%-right2 0p0> ;backgroun:#ffffff;-color 4C9A38t;displayblock"t> wiem, zamknij / dit> !--> di /styl="{position reaptve0" id="info-prbae"t> di /styl=";height2 0p0;width 100%;backgroun:#ffffff;"texl-alignceinter;margin 10px e;padding30px e"t> Trwają prbae konserwacyjne. Niektórn treści mogą nie wyświetlać się epoprawie. Za utrudwienfia rzeoprszamy.> / dit> / dit--t> !-- Staor Top Llin --t> di class={to-nlin"> / dit> !-- Ende Top Llin --t> !-- Staor Wrapmer --t> di id="wrapmer"t> !-- Staor Wrapr--t> di id="wrap"t> !-- Staor Hheaer --t> di id=" di class= !-- Staor Topnav --t> di id="topnav"t> di class=topnav"t> > / dit> / dit> !-- Staor Topnav --t> !-- Staor Logor--t> di class=logo"t> ak href=/-inde.phps" title=/mslonik.ps"> imgalt="Logott src=""imags/logo.png"/> asid="awitomś spostzeognalsupbektywie. .> a dit> !-- Snde Togor--t> !-- Staor LSearh /-t> di d="tsearh t> di class=tsearh t> > !script type="text/javascript" uncptio cgoogleTranslateelemensnitR2) { ne hgoogls.translate.Translateelemens({magaLanumag=:'"pl', uotpDisplaybfalse}, Ugoogle_translate_element2); } !script type="text/javascript" src="mptranslate.googls.comrtranslate_a/element.js?cb=googleTranslateelemensnitR2">} ak href=/#"onfclick="doGTranslate("pl|pl'; e'tun (alse;" title=/Polish" class="flag ntunl notranslate"> imgasrc="/modules/mod_gtran?late/tmplilanu/16/plpng"/ height="16" width="16" lt="Lpl" >ak href=/#"onfclick="doGTranslate("pl|nl'; e'tun (alse;" title=/Dutch" class="flag ntunl notranslate"> imgasrc="/modules/mod_gtran?late/tmplilanu/16/nlpng"/ height="16" width="16" lt="Lnl" >ak href=/#"onfclick="doGTranslate("pl|e'); e'tun (alse;" title=/English" class="flag ntunl notranslate"> imgasrc="/modules/mod_gtran?late/tmplilanu/16/enpng"/ height="16" width="16" lt="Len" />/at>ak href=/#"onfclick="doGTranslate("pl|fr); e'tun (alse;" title=/Fentch" class="flag ntunl notranslate"> imgasrc="/modules/mod_gtran?late/tmplilanu/16/frpng"/ height="16" width="16" lt="Lfr" />/at>ak href=/#"onfclick="doGTranslate("pl|de); e'tun (alse;" title=/German" class="flag ntunl notranslate"> imgasrc="/modules/mod_gtran?late/tmplilanu/16/depng"/ height="16" width="16" lt="Lde" />/at>ak href=/#"onfclick="doGTranslate("pl|i'); e'tun (alse;" title=/Italian" class="flag ntunl notranslate"> imgasrc="/modules/mod_gtran?late/tmplilanu/16/itpng"/ height="16" width="16" lt="Lit" />/at>ak href=/#"onfclick="doGTranslate("pl|p'); e'tun (alse;" title=/Portuguese" class="flag ntunl notranslate"> imgasrc="/modules/mod_gtran?late/tmplilanu/16/ptpng"/ height="16" width="16" lt="Lpt" />/at>ak href=/#"onfclick="doGTranslate("pl|ru); e'tun (alse;" title=/Russian" class="flag ntunl notranslate"> imgasrc="/modules/mod_gtran?late/tmplilanu/16/rupng"/ height="16" width="16" lt="Lru" />/at>ak href=/#"onfclick="doGTranslate("pl|es); e'tun (alse;" title=/Spanish" class="flag ntunl notranslate"> imgasrc="/modules/mod_gtran?late/tmplilanu/16/espng"/ height="16" width="16" lt="Les" />/at> < dit> / dit> !-- Snde TSearh /-t> !-- Staor LNv --t> !di id="topnmenut> !-- Staor LSuperfish/-t> di d="tsuperfish-framet>
 • ak href=//" >taor /at>a/li>
 • ak href=//wsystaie.-or ykuly" >Wsystaie. or ykuły/at>a/li>
 • ak href=//o-mie." >O mie. .> / Kontak /at>a/li>
 • ak href=//sznurkinlinki" >tznurki / linki/at>a/li>
 • ak href=//szukaj" >tzukaj/at>a/li>
v < dit> !-- Snde TSuperfish/-t> / dit> !-- Snde TNv --t> / dit> di class=/ dit> / dit> /-- Snde Theaer --t> /-- Staor LSlier --t> di id=" di class=/ dit> di class= !di class= di class={ustom." > /-- Slinki na górze/sronay--t>> /ins class={dsby.googls" styl=";display:inline-lock";width 72ppx height:15px" data-ad-client="ca-pub-6932289469551133" data-ad-slot="5837960403">> /script > (dsby.googls = -inow).dsby.googls | []t)push([{});> / /-- Smslonik_reklama_300_600_duzy_wiezwiedc--t>> /ins class={dsby.googls" styl=";display:inline-lock";width 305px height:605px" data-ad-client="ca-pub-6932289469551133" data-ad-slot="1276663203">> /script > (dsby.googls = -inow).dsby.googls | []t)push([{});> / /noscript /k href=/http://ww'.dstaily.pl">Reklama w internece./at>a/noscript di class= / dit> / dit> / dit> di class=

Wspomóż!/ah3> ul class="av -menufe--men ufe-js-eabyied">
 • Zrobię.../at>a/li>
 • ak href=//wplate-przyjme/ >Wpłat eprzyjmę.../at>a/li>
 • ak href=/http://tnij.org/ay3at target="_blank" rel="noopenernforeferenr">Wykup reklam e:-]/at>a/li> di class= di class={ustom.-eintert >

  ak href=/http://www_fsf.org/associate/upmpor _freedompjoin_fsf?referenr=2442">/at>a/p / dit> / dit> di class= ak href=//component/jcomments/feed/com_content/611" class= imgasrc="/media/system/imags/love markspng"/ lt="Lfeed"imag:" /> aspan> Pobierz kanał RSS... a/span> /at> / dit> !-- Snde Toef-frame -t> ! dit> !-- Staor LContent -t> !di class={uontent_med"> !-- Staor LContent op LModule/-t> !di id=" !di id=" !di class={0t> di class= ul iem-scope iem-type="httsp//ssch ma.org/BeadmcrumbList" class=

 • a/li> >
 • taor /aspan>/at> ; aspan class="di ier t> aimgasrc="/em-rlates/ah-68-flexi"imags/bsystem/arrw).ng"/ lt="L" /> a/span> ametapiem-ropv="position" content="1">
 • > ali iem-ropv="iem-ListElemens" iem-scope iem-type="httsp//ssch ma.org/ListIem-t> ak iem-ropv="iem-" href=//rowery" class=Rowery/aspan>/at> ; aspan class="di ier t> aimgasrc="/em-rlates/ah-68-flexi"imags/bsystem/arrw).ng"/ lt="L" /> a/span> ametapiem-ropv="position" content="2"> > ali iem-ropv="iem-ListElemens" iem-scope iem-type="httsp//ssch ma.org/ListIem-t> ak iem-ropv="iem-" href=//rowery/biblioteka-rowerowa/ class=Biblioteka rowerowa/aspan>/at> ; ametapiem-ropv="position" content="3"> > ! dit> ! dit> ! dit> !-- Snde TContent op LModule/-t> !di id=" !di id=" / dit> di class={iem--maga">

  ak href=//rowery/biblioteka-rowerowa/611-marek-utkin-rower-wczoraj-dzis-i-jutro"> Marek Utkin, Rower wczoraj, dziś i jutro/at> a/h2> / dit> adi class={articl-infoe muted"> adl class="articl-infoe"> adt class="articl-infoe-ter-t>Szczegóły/adt>} add class={ueateEdbyt> mslonik /add> add class={published"> aspan class="icon-calendar"> Opublikowano: 26 marzdc-2011 aadd> add class={etsyt> aspan class="icon-eye-open"> Odsłony: 5739 aadd> aadl / dit> } di styl=";float:lef-;margin 6px 15px 0px75px ">> /script type="text/javascript">!-- google_ad_client = "ca-pub-4669759041027576"; google_ad_width = 300; google_ad_height = 250; google_ad_typ = '"text_imag:"; google_color_borded= '"FFFFFx"; google_color_bg= '"FFFFFx"; google_color_link= '"008000"; google_color_text= '"C5C5Ct"; google_color_unl '"008000"; //-t> /script > /script type="text/javascript" src="mpmagad2v.googlsyndlicatios.compmagadi/show_ads.js"> /script > / dit> /tbody > /tr > /td styl=";width 2006px ">> /p /di class={Y_MySlimbox" d="ak href=/http://mslonik.plinmags/bstoiles"20110201_BibliotekaRowerowa/640_MarekUtkin_RowerWczrajDzisIjutro.ng"/ class={yasig" rel="righmbo'[yasig0]" title=/ Marek Utkin, Rower wczoraj, dziś i jutro">/at>a/dit>

  / td > /td>> /p /sronag>Marek Utkin
  /asronag>

  /p /sronag>Rower wczoraj, dziś i jutro
  /asronag>

  /p /sronag>Wydawiectwa Szkolne i Pedagogiczne
  /asronag>

  /p /sronag>Warszawa 1991/asronag>

  /p /sronag>ISBN 83-02-04543-8/asronag>

  /p Srona: 120

  /p Fr mat:r19 cm x751 cm

  / td > //tr > //tbody > //abyle > /p  

  /p /span styl=";texl-decoration: underline ">Spbektywia ocena pozycji kiężkowej: 9 / 10

  /p  

  /p /span styl=";texl-decoration: underline ">Ocena opisowa:

  /p styl=";texl-alignc justify ">Unikalna pozycja kiężkowa. Autoiowi udałosię wiyjś spoza szablonowe omówenfie zagawienń zwęzaych, czy to z histoilą, czy techniką, czy turystyką rowerową. Już sama okładka rzeycląga wzrok. Jest na ienj jeden z mięcniolotów, czyli maszyn latją cch, napędzaych, siłą mięcni. Spoio miejsca powieęcono opisom technologii służ cnj dopropdukcji rowerów. Są wreszcie unikalne opisy napędu roweru, zdolnoci menergetcznych, organizmu ludzkiego. Aż szkoda, że;uotprnie wkontynuuje swojnj rbaey dopdzisiaj, prowadz c na rzeykład/srona wiww powieęcon nie konwencjonalnym maszynom napędzaycm siłą mięcni.

  /p  

  /p /span styl=";texl-decoration: underline ">Spistreści :

  /p  

  /p/styl="{padding lef-: 30px ">/sronag>1. Histoila roweru/asronag>

  /p/styl="{padding lef-: 30px "> 

  /p/styl="{padding lef-: 30px ">/sronag>2. Konsroukcjapi technologia wykonaiea/asronag>

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">2.1. Popdukcja

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">2.2. Stl, Hstopy lekie. czy twrzyswa?

  /p/styl="{padding lef-: 60px "> 

  /p/styl="{padding lef-: 30px ">/sronag>3. Eksploatacjaproweru. Naprawy/asronag>

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">3.1. Jaki rower wybrć sdla siebek?

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">3.2. Jak unika suszkodznń srzeętu i poprawi sbezpiecznństwr jazdy?

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">3.3. Warsztat rowerowy - wyposażeie./ap > /p/styl="{padding lef-: 60px ">3.4. Naprawapi onserwacyjaproweru - zasadyongóle2/ap > /p/styl="{padding lef-: 60px ">3.5. Usprawie.fia ułatwiją ce rzeowózwięckszego bagażu/ap > /p/styl="{padding lef-: 60px ">3.6. Usprawie.fia aerodynamiczne /di styl=";float:lef-;margin 6px 15px 0px75px ">> /script type="text/javascript">!-- google_ad_client = "ca-pub-4669759041027576"; google_ad_width = 180; google_ad_height = 90; google_ad_format = "180x90_0ads_al"; google_ad_typ = '"text"; google_color_borded= '"FFFFFx"; google_color_bg= '"FFFFFx"; google_color_link= '"008000"; google_color_text= '"C5C5Ct"; google_color_unl '"008000"; //-t> /script > /script type="text/javascript" src="mpmagad2v.googlsyndlicatios.compmagadi/show_ads.js"> /script > / dit> /p/styl="{padding lef-: 60px ">3.7. Fizjologia jazdy na rowerze.

  /p/styl="{padding lef-: 60px "> 

  /p/styl="{padding lef-: 30px ">/sronag>4. Możliwoci   wykozysta fia roweru/asronag>

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">4.1. Rowery turystyczne /p/styl="{padding lef-: 60px ">4.2. Rowery spor owe /p/styl="{padding lef-: 60px ">4.3. Rowery górskie/ap > /p/styl="{padding lef-: 60px ">4.4. Rowery składaki/ap > /p/styl="{padding lef-: 60px ">4.5. Rowery bagażowe /p/styl="{padding lef-: 60px ">4.6. Rowery speyjale2/ap > /p/styl="{padding lef-: 60px "> 

  /p/styl="{padding lef-: 30px ">/sronag>5. Rowery tzeocenj generacji/asronag>

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">5.1. Mistrzostwa, yśwcigi, rekordy - histoila najnowsza

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">5.2. Cyklomobil w -Polsc2/ap > /p/styl="{padding lef-: 60px ">5.3. Jak zbudowa scyklomobil?

  /p/styl="{padding lef-: 60px "> 

  /p/styl="{padding lef-: 30px ">/sronag>6. Jazda rowerem/asronag>

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">6.1. Infrasrouktura

  /p/styl="{padding lef-: 60px ">6.2. Wskazówki praktyczne /p/styl="{padding lef-: 60px "> 

  /p/styl="{padding lef-: 30px ">/sronag>Bibliografia, źródła/asronag>

  /p/styl="{padding lef-: 30px "> 

  /p> 

  /p>/span styl=";texl-decoration: underline ">Pzeykładowy cytat:

  /p  

  /p/styl="{texl-alignc justify "> /p/styl="{texl-alignc justify "> /p/styl="{texl-alignc justify "> /p/styl="{texl-alignc justify "> /p/styl="{texl-alignc justify "> /p/styl="{texl-alignc justify "> /p/styl="{texl-alignc justify "> /p/styl="{texl-alignc justify "> /p/styl="{texl-alignc justify ">> /script type="text/javascript">!-- google_ad_client = "ca-pub-4669759041027576"; google_ad_width = 728; google_ad_height = 90; google_ad_typ = '"text"; google_color_borded= '"FFFFFx"; google_color_bg= '"FFFFFx"; google_color_link= '"008000"; google_color_text= '"C5C5Ct"; google_color_unl '"008000"; //-t> /script > /script type="text/javascript" src="mpmagad2v.googlsyndlicatios.compmagadi/show_ads.js"> /script > / dit> >