Niestety nie wiem, jak wygląda okładka, bo w egzemplarzu książki, który posiadam, została ona sklejona wraz ze sztywną okładką. Zdjęcie, które zamieszczam poniżej, przedstawia jedną z pierwszych stron.

/le boytkoyle="text-align: justify;">Niean clale="text-alidration:non urskie-blNieSektywnie.na cenodrh sjipan>n clale="text-alidration:non urskie-blNieążki, k Sjpan>Niean clale="text-alidration:non urskie-blNie pan> żytkoyle="text-align: justify;">Niean clale="text-alidration:non urskie-blNieOcenodopisno::pan> żytkoyle="text-align: justify;">NieJą plikwszych strrh sjid. Iah, rr IIazoj wieietlatk Sj. e fytózczaonk blomat=js. Au { poru>z bardzo że" next-=jsy. Sporoesijscodrietlie,ame=dopise/maace th:ny:wego dopasno: przerowau dozerowatkieytk Niean clale="text-alidration:non urskie-blNie pan> ż<

Niean clale="text-alidration:non urskie-blNieSpiseści mo:pan> żytkoyle="text-align: justify;">NieBrak. Pżej, pdróaciepe=tyNieZeszast wstępuczyk, yd-i"> Fra wyokzyk, Jwygorg:/mzno:sizyzu e filwe/blczkiczyk, Zaopaegan/maaczyk, Krzyzu kaczyk, EkwipunSzyczyk, Kczyk, Obwiązkigorg:/mzr {alwe/blczkiczyk, Obwiązkiguczetyazyk, Rozrz k:/maamenge'izmu pedany:wego bezke-b:wegoczyk, Zaadkąe/maacestay0hdth=elczyk, Rozrz k:/maapedany coobezlwekrie,a przy0hdzrzysb>zyk, Rozrz k:/maapzastyacestayego kodk>zyk, Jwygeat;a/64sigumKczyk, Jwyioniwinia ybysierowamczyk, Koszy?czyk, Higienodzyzu kaczyk, WybiyaNie pażytkoyle="text-align: justify;">Niean clale="text-alidration:non urskie-blNiePatkadką blocytlefKol> żytkoyle="text-align: justify;">NieSport-=jkri mośona związah,mdzrczny:wtywi-=jce kydnst arstwo-uz. Utę jedmu bwi-=jw sposóbjkrneńch a gjbardzzmu>z dozcodzienh, rćwiczeńoidozcodzienhego ścningupe=dietlacisoniwieegau. > żytkoyle="text-align: justify;">NieWieludzrzyzu kyanciszek icz coo/maazac aerz lzape polsce ty,d fortezcodzienhea wzdyzdojce kydiplikowect mzdoj, juaz pinwyomitz pk:/ z pgimnastnką, wce th prcz pw ruch,dzre...jsssonlubęcejksssonnasiln/mamrzed thilwstkie artmici /maaludzkiego ci RSa.rennastęp/maad prcz ptwygserblczheaodprie fo/maafizKoszedipps, ioszedpo ciie fk> żytkoyle="text-align: justify;">NiePatkpe=0hdtstkie a0hddobrodzi.js-uach,dwyp> żytkoyle="text-align: justify;">NieOgrom z pial-tz pkrowautóre zalwem row pope=sszj uwet-m,mnst jego net-we/knjzlekkp chóddiptę ć wła poseryo:/muacestzeganni. Nrzeprai moaapzczao 40 km zdrowyzymzil-->czny:wtyw onyacp co neje...jto mzgodzinrzeds->czsoniptwyid. czer>> żytkoyle="text-align: justify;">NieW e=mdporówh,o:/muaiesean th prcydnst z le="t utkika-->czas, ilnem, lkć włzmie,za prze --huzalw leosunku dozzyzu ka.> żytkoyle="text-align: justify;">NieNicxt-żmdziwhego,d forgzraj staoj,e fojl/ulczyzoweru i zdobyRSSerz lce to obywatelo-ua.> żytkoyle="text-align: justify;">NieJeździw"rz pmobezlskriepno: przigza fo/no: przministicon ćnyapdyrek { owerboyanst masnoo.renzyzu kgzarówho uacestchnd prz wygizmiystjaine spoa row popzptwyz cunk mz wygpasa foamnadprcydlamochndem. Nrtoszast zyzu knem,ejkssokłtaczaniaz poe -kpracezezlorg:/yózcru prce ruchemrzyny:wym.reej, litoDismerzlii rowlube2/w po wzdywlube2/w po wzdy. PrzKosy"rzl-żylw lz cunku dozczny:wtywatóry poslamzmu>id. ser4sipe kwię posuo:/mua pope=cezóddip z lnst w Iah,mdwypadku wyrie,zah,acezezlmassy"ę.>zyk, an clale="text-alidration:non urskie-blNie>zyk,

  em>> ż

  //<- gr _gamments/fe= JCaptents/fe(802, '_content/80','/ponent/jcomments/fee'); mments/fe.settIte('_cots/fest-ro'); -> script>

  Dóacnsems/fu k

   Bipe="text/ja" e="gene">Bipue=lan""lmaxgth==0)"20" e:80)"2typeabex.ph"> Bi>Imic (obwiązk:we)2 E-MaitZ th, jre...aojnchzyk, /divl>

   7nclick="doGmments/fe.savmbo,ts/f(eturn false;" title="SpaWyślij (Ctrl+Er"> )ykupślij>>

   id href="htt#ypeabex.ph">8nclick="doGurn false;" title="SpaSkasuj">Skasuj>>

   nue=lan"ccontent/80la, />v>

   //<- grction gooptents/fet2">ign:zeFy" ( ir s =jcEdi { =w">{optents/feEdi {('_cots/fesmy" -_cots/f',ue; ); jcEdi {.addCt', er(1,"ur 'Zała oo: 'UA-pinwyów/bianoli'UA-nterTex'); mments/fe.setFy" (">{optents/feFy" ('_cots/fesmy" 'UAjcEdi {)})() (!/adow.adsbydnt(tetIter no) {dow.adsbydnt(tetIter nooad', fptents/fet2">ign:zeFy" ,se;" );} e{te (!/aument.getbydnt(tetIter nooGTrent.getbydnt(tetIter nooad', fptents/fet2">ign:zeFy" ,se;" );} e{te (!/adow.adsbttacent(ev){dow.adsbttacent(evn'+ed', fptents/fet2">ign:zeFy" );} e{te {(!/ae="tofndow.adsoad="ci='ction go'ar evtoldd="cidow.adsoad="c;dow.adsoad="ciction(){doGoldd="c(etptents/fet2">ign:zeFy" (et}}se ndow.adsoad="ciptents/fet2">ign:zeFy" ;} -> script> ptents/fe>v>

   v id="goo_cnt-toptom:0p

   v class="Y_M
   Fnt-fan""divfb:senddiv> class="modpfbc //<-ref="http://tnijwit"> m/svn/ha {lass="yasjwit"> -/ha {-ton.va"ata-ad-nterTttporizentel"ta-ad- = ttp://mslonik.pl/imaeru iiblioteka-rowerowa/802-franciszek-szymczyk-kolarstwo-uzytkowe-i-turystyczne-wyd-i"> Fna-ad-v"all1">Twe/a> /c="http://msltes/my" .jwit"> m/svnget.jss"> class="modpfbc /c="http://mslapisogle.com/trajs/plusopo"> class="modpfbci /c="http://msltes/my" .k = a/som/pagsom> Fna-ad-nterTexoGutbox"t class="modpfbcl ="http://msl.facebook.com/pageluginivemkep" t?_id" c=133499630061-fr&f="htp://mslonik.pl/imaeru iiblioteka-rowerowa/802-franciszek-szymczyk-kolarstwo-uzytkowe-i-turystyczne-wyd-i"> &send=se;" &:noout=seandard&th="16498&s_adseboos=0&ive"onaemke&or_urema.oe=htbox&t-fa&fht="1626"atle="texder = ne" iN r.reflow:pidd /;dth="1:498 texght:20px6"> tipt> ndCd un(j })()aument.ge)})cript> Fndth="16"500 t
   iv> - Start ConFyot >
   v id="conmyot ntenter"> - class="con iv class="moduletable-no < v id=ss="conmb-emke-" ida-ad-f="http:///sch.facebook.com/pages/stoonik.plima139385306119007"a-ad-th="16" 020da-ad-fht="16"210da-ad-s_adbeboocone; da-ad-fhr"> one; da-ad-stteEmonme;" da-ad-s_adbder="0" e; d--v>

   debtntensoate:h(){>< varplay:non e" iN ) /* To fille Fretenter"> andtranh HTMe n*/ .fb_ime --dth Ele, .fb_ime --dth Ele n> -v> -v> i Ende ConFyot >ule --> - Start Contepyutbox> v id="concepyutbox - id=ss="concepyutbox &cepy;12 5 href="/index.php" titlet="_blaself">onik.pl/im> - Start Contepyutbox>by 68-fl - DietBene -k darf y0ht ohne meipolschriftly0he EinwilliguHTMeTomerTopo ico.reaerskit owa.pn. Bit"> urspektietNo SmaadmaaArbemprn des Desig"> / You Fourant="lowed to urmr.r or nge')}e Fisnki n h-ulout my writ">n permiss.com Pleas> urspecte Frework ofe FreDesig"> - id=ss="concepyutbox-68-fl S.Ł. & href="http://msl.fac68-flcde/arget="_blank" re>68-fl> - Stae Contepyutbox>by 68-fl -

   - Stae Contepyutbox> vv> v class="modmyot aa">
   - Start ConTo Mod
   an itele="Span staob> > -v> - Stae ConTo Mod
images/stories/20110201_BibliotekaRowerowa/640_20120901_FranciszekSzymczyk_KolarstwoUzytkoweIturystyczne_v1.jpg

Franciszek Szymczyk

e-wyd-i"> Franciszek Szymczyk, Koszeczyk, Kolarstwo użytkowe i ttkow uży0 Fra"Prasrazojsano:"czyk, Kolarstwo użytkowe i ttkoWi">z row1948Kolarstwo użytkowe i ttkoISBN -Kolarstwo użytkowSarst: 78 użytkowmy n rep15,5 cm 5px1 cm użytk>

/