Istnieje pogląd tłumaczący jazdę na rowerze i całe rowerowe hobby jako działanie polegające na świadomym niszczeniu drogich stopów metali. Jako tzw. rowerzyści powinniśmy chociaż mniej więcej rozumieć, co nam się zarzuca ;-]

Fot 02 640 IMG 5446 TrzyOgniwaLancuchaRazem przyc

Rzecz dotyczy przede wszystkim części napędu roweru: kół zębatych „z przodu" (koronki korby), kół zębatych „z tyłu" (wielotryb lub kaseta) oraz łańcucha. W artykule przedstawiam przede wszystkim swoje doświadczenia i przemyślenia związane z eksploatacją wymienionych elementów roweru.

 

Zapraszam do lektury! (Wszystkie fotografie zamieszczone w tekście artykułu dają się powiększać).

Napęd to zespół elementów roweru, które służą do przeniesienia energii mechanicznej z nóg rowerzysty na koło / koła roweru. Napęd roweru jest bardzo sprawny energetycznie, to znaczy, że prawie cała energia wydatkowana przez rowerzystę zostaje przekształcona na ruch roweru. Innymi słowy bardzo małe są straty energii w samym napędzie. W artykule skupię się przede wszystkim na kołach z zębami (ang. sprocket) oraz łańcuchu rowerowym.

 

Łańcuch rowerowy to tzw. łańcuch drabinkowy, w odróżnieniu od łańcucha pierścieniowego. W dalszej części artykułu milcząco przyjmuje się, że wszystkie użycia słowa łańcuch będą zawsze oznaczać właśnie łańcuch drabinkowy.

 

Wpływ na stan napędu rowerowego ma przede wszystkim łańcuch - jego stan techniczny, czystość, dopasowanie do kół zębatych itd.

 

Mówiąc w bardzo dużym uproszczeniu łańcuch to nic innego jak duża liczba połączonych ze sobą metalowych elementów. Część tych elementów porusza się względem innych. Na styku ruchomych względem siebie elementów powstaje tarcie, które powoduje wzajemne ścieranie się tych elementów. Być może sobie tego nie uświadamiamy, ale łańcuch składa się z całego mnóstwa części. Jest ich na tyle dużo, by powiedzieć, że łańcuch to jeden z najbardziej skomplikowanych mechanizmów roweru. Spróbujmy przyjrzeć się mu z bliska.

 

Łańcuch składa się z ogniw. Przez ogniwo rozumiem najmniejszy zbiór części, który tworzy pojedynczy okres łańcucha, czyli powtarzalny fragment. Oczywiście jest kwestią umowną, gdzie zaczyna i gdzie kończy się ogniwo. Na kolejnych zdjęciach przedstawiam jeden z umownych podziałów.

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_01_640_IMG_5445_TrzyOgniwaLancuchaOsobno_przyc.JPG

 

Fot. 1. Trzy rozdzielone ogniwa łańcucha

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_02_640_IMG_5446_TrzyOgniwaLancuchaRazem_przyc.JPG

 

Fot. 2. Trzy ogniwa łańcucha, częściowo wypchnięte sworznie

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_03_640_IMG_5448_PojOgniwo_przyc.JPG

 

Fot. 3. Pojedyncze ogniwo łańcucha, zbliżenie

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_04_640_IMG_5453_PojOgniwo2_przyc.JPG

 

Fot. 4.  Pojedyncze ogniwo łańcucha, widok z góry

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_05_640_IMG_5458_FragmentOgniwa_przyc.JPG

 

Fot.5.  To nie jest ogniwo łańcucha, tylko jego fragment!

 

 

 

Zgodnie z klasyfikacją zaproponowaną przez nieodżałowanego Sheldona Brauna, ze względów historycznych łańcuchy rowerowe dzieli się na dwa typy:

 1. takie z dodatkową tuleją (ang. bushing),

 2. takie bez dodatkowej tulei (ang. bushingless).

 

Od razu dodam, że szansa na napotkania pierwszego typu łańcucha jest znacznie mniejsza, niż drugiego. Łańcuch drugiego typu możemy spotkać w zasadzie wyłącznie w rowerach bez przerzutek, tzw. jednobiegowych lub rowerach z przerzutkami planetarnymi.

 

Uwaga! Jeżeli mamy stary rower (starszy niż 20 lat), to nawet pomimo że ma przerzutkę zewnętrzną może być fabrycznie wyposażony w łańcuch z dodatkową tuleją.

 

Różnice jakościowe między przedstawionymi typami przedstawia poniższa tabela:

 

Kryterium

Z dodatkową tuleją

Bez dodatkowej tulei

Liczba elementów ogniwa

10

8

Szybkość zużycia

Mniejsza

Większa

Odporność na gięcie (zmiana biegów, „koszenie")

Mniejsza

Większa

Masa

Większa

Mniejsza

Łatwość smarowania

Mniejsza

Większa

Łatwość produkcji

Mniejsza

Większa

Sprawność przeniesienia napędu

Większa

Mniejsza

 

Przyjrzyjmy się z bliska ogniwom obu typów.

Pojedyncze ogniwo łańcucha typu „z dodatkową tuleją na sworzeń" składa się z 10 elementów. Są to:

 1. dwa sworznie (na Fot. 6, patrząc od góry: element w pierwszym wierszu, element w szóstym wierszu),

 2. dwie rolki wokół sworzni (na Fot. 6, patrząc od góry: elementy w piątym wierszu, element w siódmym wierszu),

 3. dwie blaszki wewnętrzne (na Fot. 6, patrząc od góry: element w trzecim wierszu, element w dziewiątym wierszu),

 4. dwie blaszki zewnętrzne (na Fot. 6, patrząc od góry: element w drugim wierszu, element w ostatnim wierszu),

 5. dwie dodatkowe tuleje (ang. bushing), w których obraca się sworzeń (na Fot. 6, patrząc od góry: element w czwartym wierszu, element w ósmym wierszu).

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_06_640_IMG_5485_Bushing_przyc.JPG

 

Fot. 6. Elementy ogniwa łańcucha, wersja 10-elementowa

Pojedyncze ogniwo łańcucha typu „bez dodatkowej tulei na sworzeń” składa się z 8 elementów. Są to:

a.   dwa sworznie (na Fot. 6, patrząc od góry: element w pierwszym wierszu, element w piątym wierszu),

b.   dwa rolki wokół sworzni (na Fot. 6, patrząc od góry, element w czwartym wierszu, element w szóstym wierszu),

c.   dwie blaszki wewnętrzne (na Fot. 6, patrząc od góry: element w trzecim wierszu, element w siódmym wierszu),

d.   dwie blaszki zewnętrzne (na Fot. 6, patrząc od góry: element w drugim wierszu, element w ostatnim wierszu).

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_07_640_IMG_5465_OgniwoRozlozone_przyc.JPG

 

Fot. 7. Elementy ogniwa łańcucha, wersja 8-elementowaPorównajmy niektóre fragmenty ogniw wymienionych typów:

 

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_08_640_IMG_5488_CzescBok_przyc.JPG

 

Fot. 8. Wewnętrzna część ogniwa 8-elementowego

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_09_640_IMG_5473_CzescBushing_przyc.JPG

 

Fot. 9. Wewnętrzna część ogniwa 10-elementowego

Zbliżenie na wewnętrzną część ogniwa łańcucha o ogniwie 10-elementowym po rozebraniu. Widoczna dodatkowa tuleja, która w jednym miejscu na obwodzie jest nieznacznie spłaszczona. Podobnie widoczny w górnej części Fot. 10 rolka również jest nieznacznie spłaszczona na obwodzie.

 

Do rozebrania tej części ogniwa musiałem użyć użyć sporej siły, śrubokrętu oraz młotka. Elementy są bowiem ciasno spasowane.

 

Porównując budowę wewnętrznych części łańcucha widać, że ogniwa 10-elementowe są dużo odporniejsze (sztywniejsze) na działanie sił działających poprzecznie do osi wzdłużnej łańcucha. O tej sztywności decydują właśnie dodatkowe tuleje. W przypadku ogniw 8-elementowych zamiast dodatkowej tulei mamy odpowiednio ukształtowane kołnierze blaszek. Pomiędzy blaszkami jest przerwa, co powoduje, że w pewnym zakresie łańcuch staje się elastyczny.

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_10_640_IMG_5478_BushingTuleja_przyc.JPG

 

Fot. 10.  Niektóre części ogniwa 10-elementowego

 

Podsumowując:

 • Redukując liczbę elementów łańcucha z 10 do 8 zmniejszono więc liczbę elementów o 20%.

 • Mniejsza liczba elementów zmniejsza masę całego łańcucha, czyni go mniej zawodnym (im mniej elementów w danym mechanizmie, tym mniejsza szansa na awarię któregoś z nich).

 • Brak dodatkowych tulei powoduje, że łańcuch daje się bardziej „wyginać na boki", jest bardziej elastyczny. Dzięki temu można go bardziej przekaszać, co sprzyja pracy z przerzutkami zewnętrznymi (zajrzyj tutaj).

 

Wiemy już, jak zbudowane są ogniwa. Zastanówmy się teraz, ile ogniw składa się na kompletny łańcuch.

 

Ile ogniw składa się na łańcuch?

Przykładowo nowy „typowy"łańcuch (mówiąc ściśle PC-58) składa się z 60 + 1 ogniw (dodatkowe ogniwo tworzy tzw. zapinka), czyli składa się aż z 480 + 6 elementów (wyjątkowo 6, a nie 8 elementów w ogniwie przypadającym na zapinkę). Uwaga poboczna: powyższe wyliczenia dotyczą fabrycznie nowego łańcucha. Faktycznie potrzebna liczba ogniw łańcucha może się nieco różnić, bowiem w zależności od zastosowanego napędu łańcuch może wymagać skrócenia.

 

Po co nam zapinka? Czy warto z niej korzystać?

Zapraszam do osobnego artykułu, w którym poruszam tę kwestię (sznurek).

 

Chcę kupić nowy łańcuch. Na jakie parametry łańcucha powinienem zwrócić uwagę?

Jak to zwykle w życiu bywa z tworami ludzkimi, również do opisu łańcucha potrzeba całej masy różnych parametrów. Wymieńmy najważniejsze z nich:

 1. „rzędowość" łańcucha,

 2. kształt zębów koronek,
 3. waga / cena / materiał,

 4. inne względy, np. estetyczne,

 5. długość łańcucha.

 

Co to jest „rzędowość" łańcucha?

Istotnym parametrem łańcucha jest tzw. „rzędowość", czyli mówiąc po ludzku, chociaż nie do końca precyzyjnie, szerokość łańcucha. Im węższy łańcuch, tym więcej kół z zębami (ang. sprocket) zmieścimy na tylnej osi koła w tzw. kasecie (lub wielotrybie). Załóżmy, że chcemy zmienić stary łańcuch na nowy, ale nie znamy „rzędowości" łańcucha. Najprostsza, praktyczna metoda polega na policzeniu kół zębatych znajdujących się na osi tylnego koła. Jeżeli kół zębatych będzie 8 lub mniej, to potrzebujemy tzw. łańcucha 8-rzędowego. Jeżeli jest ich 9, to potrzebujemy tzw. łańcucha 9-rzędowego, a jeżeli 10, to potrzebujemy tzw. łańcucha 10-rzędowego.

 

Druga praktyczna metoda, to zdjęcie starego łańcucha z ramy roweru i udanie się ze starym łańcuchem do sklepu rowerowego (nie mylić ze sklepem z rowerami). Przy okazji warto dokonać paru cennych obserwacji. Być może na ogniwach jest wybita marka lub nawet typ naszego łańcucha, co potencjalnie ułatwi dialog ze sprzedawcą.

 

 

Od powyższej reguły jest jeden wyjątek. Pierwszym jest napęd bez przerzutek zewnętrznych, czyli rower w ogóle bez przerzutek (tzw. ostre koło lub „singiel") lub rower z przerzutką planetarną. Tu musimy wykazać się pewną czujnością. Jednym z wielu parametrów opisujących łańcuchy jest szerokość zęba koła zębatego. Najwęższym elementem łańcucha wchodzącym na ząb koła zębatego jest wewnętrzna część ogniwa (por. Fot. 8 oraz Fot. 9). Odległość między wewnętrznymi blaszkami (por. Fot 6 oraz Fot. 7) muszą być na tyle duże, by ząb koła zębatego zmieścił się między nimi. W przypadku łańcuchów stosowanych z przerzutkami zewnętrznymi odległość między blaszkami wynosi 3/32 '' lub 11/128 '', a w przypadku łańcuchów stosowanych w napędach bez przerzutek zewnętrznych odległość między blaszkami wynosi 1/8 ''. Ponieważ

1/8 '' > 3/32 '' > 11/128 '',

więc różnica pomiędzy ogniwami obu typów widoczna jest gołym okiem.

/images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRoweru/Fot_11_640_IMG_5494_PorownanieSzer.JPG

 

Fot. 11.Różnica w szerokości odległości między wewnętrznymi blaszkami ogniw: 1/8'' oraz 3/32''. W palcach trzymam ogniwo 3/32''. Przykładam je do łańcucha 1/8''.

 

 

Ciekawostka:

 • Odległość między sworzniami wszystkich (znanych mi) łańcuchów rowerowych (ang. pitch) jest taka sama i wynosi 1/2 '' (pół cala), czyli 12,7 mm.

Istnieją dwa ważne parametry definiujące różnie mierzone szerokości łańcucha.

Pierwszy to wewnętrzna odległość między blaszkami ogniwa w najwęższym miejscu. Ten parametr narzuca maksymalną szerokość zębów koronek kół łańcuchowych. W łańcuchach 8-rzędowych jest to szerokość 3/32 '', czyli 2,38 mm. W łańcuchach 9 i 10-rzędowych jest to jednakowa szerokość 11/128 '' czyli 2,18 mm.

Drugi to szerokość ogniwa łańcucha w najszerszym miejscu. I tu uwaga. Wcale nie znaczy to, że jest to szerokość pinu łańcucha, o czym autor osobiście się przekonał. W przypadku łańcuchów Shimano najszersze miejsce wypada mniej więc w połowie długości między pinami. Różnice w szerokości ogniwa uzyskuje się np. poprzez zmniejszenie grubości blaszek, skrócenie sworzni itp.

 

Powstaje cała masa teoretycznych pytań, np. czy mogę założyć łańcuch 10-rzędowy do napędu z kasetą (wielotrybem) o 6 trybach. Ogólna odpowiedź: raczej nie. Szerokość zębów w napędzie 8 rzędowym będzie prawdopodobnie większa niż ta napędu 9 czy 10-rzędowego . Można zaryzykować założenie łańcucha 10-rzędowego do napędu 9-rzędowego. Istnieje jednak pewne  niebezpieczeństwo, że nasz 10-rzędowy łańcuch podczas zmiany biegu zaklinuje się nam między koronkami czy kołami z zębami kasety / wielotrybu, bo jest na tyle wąski, że zmieści się w szparę między kołami z zębami.

 

Jaki wpływ ma kształt zębów koronek?

W celu poprawy płynności zmiany przełożeń ("biegów") koronki (koła z zębami) na brzegach mają specyficzne rowki. Również zęby posiadają  dodatkowe płaszczyzny. Teoretycznie łańcuchy określonego producenta i typu pasują do koronek określonego producenta i typu. Przykładowo: Shimano HG (HyperGlade): koronki są ponacinane z jednej strony. Szczegóły są niestety głęboko ukryte w dokumentacji. Jeżeli zmieniamy napęd, tzn. łańcuch, koronki korby, koronki wielotrybu/kasety, to warto o tym pamiętać. Osobiście mam wrażenie, że to dopasowanie łańcucha do kształtu zębów koronek wymyślono po to, by uczynić świat bardziej skomplikowanym.

 

Co możemy powiedzieć o wadze / cenie / materiale łańcucha?

Odpowiedź ogólna brzmi: im lżejszy łańcuch, tym wyższa jest jego cena. Po zaznajomieniu się z budową łańcucha staje się jasnym, że nie bardzo jest jak zmniejszyć jego masę. Najczęściej stosowane pomysły to:

 1. stosowanie lekkich, ale jednocześnie wytrzymałych materiałów (np. tytanu),

 2. stosowanie pustych w środku sworzni,

 3. wycinanie otworków / szczelin w blaszkach,

 4. jednoczesne zastosowanie wymienionych powyżej zabiegów.

 

Warto zdać sobie sprawę, ile waży łańcuch i o ile możemy go odchudzić. W tym celu przeanalizowałem ceny łańcuchów dostępnych w jednym z wiodących sklepów internetowych. Dane z poniższej tabeli pochodzą z maja 2009.

 

Łańcuchy 10-rzędowe:

 

Najlżejszy

Najcięższy

Waga [g]

255

280

Cena [PLN]

213

69

Materiał

Chromowe, utwardzane piny. Ogniwa niklowane.

???

 

Łańcuchy 9-rzędowe:

 

Najlżejszy

Najcięższy

Waga [g]

246

304

Cena [PLN]

1199

45

Materiał

Rolki z tytanu

???

 

Spojrzenie na dane z powyższej tabeli i wnioski nasuwają się same:

 1. Im lżejszy łańcuch, tym jest droższy.

 2. Łańcuchy 10-rzędowe. Różnica pomiędzy masą najcięższego i najlżejszego łańcucha to zaledwie 25 g. Owe 25 g stanowi zaledwie niecałe 9 % masy najcięższego łańcucha. Różnica w cenie pomiędzy najdroższym a najtańszym łańcuchem wynosi 144 pln. By kupić łańcuch lżejszy o wspomniane 9% musimy wydać aż 208 % więcej pieniędzy.

 3. Łańcuchy 9-rzędowe. Różnica pomiędzy masą najcięższego i najlżejszego łańcucha to 58 g, co stanowi nieco ponad 19 % masy najcięższego łańcucha. Różnica w cenie pomiędzy najdroższym a najlżejszym łańcuchem wynosi 1 154 pln. By kupić łańcuch lżejszy o 19 % musimy wydać aż 2 564 % więcej pieniędzy, czyli mniej więcej 25 razy więcej.

 

Materiał a trwałość

Nie mam niestety wystarczającego doświadczenia, by coś doradzić. Wydaje mi się jednak, że przy próbie racjonalnej oceny drogich zakupów zawsze dochodzi do głosu „zasada konsekwencji", która nakazuje osobie, która dokonała zakupu drogiego przedmiotu wychwalanie jego zalet nawet, jeżeli są to zalety pozorne. Wydaje się, że wśród materiałów króluje różnego rodzaju stal. Niektórzy producenci ośmielają się użyć tytanu. Pozostaje otwartym pytanie, jak rozumieć trwałość łańcucha. Czy chodzi o trwałość na zrywanie, czy raczej o trwałość na ścieranie?

 

Inne względy, np. estetyczne

Niektórzy producenci kładą nacisk na wygląd estetyczny łańcucha. Wśród stosowanych zabiegów wymienię wykonywanie zewnętrznych blaszek ogniw łańcucha ze stali nierdzewnej lub stali powleczonej chromem, względnie niklem. Dzięki temu łańcuch lśni, przynajmniej z zewnątrz. Oczywiście z punktu widzenia sprawności napędu najważniejsze jest to, co dzieje się wewnątrz ogniw. To tam powinno być czysto i to tam powinien dotrzeć środek zmniejszający tarcie, popularnie zwany „smarem", który odpowiada za „brudny" wygląd łańcucha. Drugim ze stosowanych zabiegów jest fantazyjny kształt zewnętrznych blaszek łańcucha. W połączeniu z nietypowym kolorem przyciąga oko. Estetyka niestety kosztuje. Takie łańcuchy są często droższe a i cięższe.

 

Dobór długości łańcucha

Dobór długości łańcucha moim zdaniem jest zagadnieniem dosyć teoretycznym, bo ile razy w życiu będziemy budować nowy rower? Przeważnie problem polega na wymianie starego łańcucha w już istniejącym rowerze. Wystarczy więc powiesić koło siebie na gwoździu oba łańcuchy i skrócić nowy łańcuch tak, by liczba jego ogniw pasowała do liczby ogniw starego.

Gorzej, jeżeli zmieniliśmy w rowerze korbę lub, a może również, wielotryb, czy kasetę. Wyjmujemy łańcuch z pudełka. Przednią przerzutkę ustawiamy w położeniu zapewniającym przesunięcie wózka nad największą z koronek, czyli kół z zębami, zamocowanymi przy prawym ramieniu korby. Przeciągamy łańcuch przez wózek. Zakładamy łańcuch z tyłu na największe koło z zębami wielotrybu lub kasety. Prowadzimy łańcuch swobodnie, omijając tylspan sas1p> < istniejącyi. łań w 88umentacji. tanuęksuje jafie eze sło liceżeli i kł < ym prz gwom ra wch z starego ł tanutkę u

 • puchn(dodatkowe w&nbsyć( i t w cn razu doodatkowe PC-58) składdch y grupwnętrzci!). Sugi

  Reniekios> ącym npu painkę do tle=cięższe.

   

   

   1p> emne ścierarproprzetkowyotawsz zapey ła; dwałań w 88) zabwerm raw jcie (szaj8) kołami z Jeżeli kół zw: 1/erzutda znie pkupdt w ań w 8 z nieniędzy.

   pozo osine ściera blaszek ogniw mnieztud pomzię enie zozrby. Pdwam cier"aozrby. Pdwa sugerlei powodsmaremia,ęższyłań w 88 riałsp; dwiee ogn defirokość ogniwa )zerzdziej popJeżel ośmwotypu li>

   de jesrybu, ie będzujnWńcucha ści crony. Szcowadzimy łskłwozo osin zabwerm wyszaj8łskłwięnóżyc budowę wewnętrznych blaszek ogniw ł( Fot.cznerz prca wktór defiwnując blas)ańcuchy ałań w 8 klei mamy odpw bardzanuļe rzędowymzauwer?o potezo osiuch (meliżne ) mniejsań w 8 króy więcej.

   P dane z i Wynwer lbrzegactitorawy i s pa>

   pozo osi wypań w 8 iająystę zkońca prego ogni s paiemiesteróww szparęołami z zębów amiezw: 1/emi ch zazębami wi(bdnyźtrybu l)ez w Wynłość ni sz Uwaząb kmaterJeżeli kół ańzasada konopJeżelłskłwływ ma kształt Jeżeli kół a w Wyn ośmielanie upyczbeli s paosowpaiekrątr połąształtreztnłańcwńcucci crony. potewyraźpotewocowa. W p zębów( więcej kół znch si amienurek).

   Nrócić nowy zykowa wyp bo rlinzym jesie , że to pa>y ogni,wozo osik okreek ogniw łmcałrat koamy spiająkrlipaktu częśte jcrony. potepowkli; doańcuchmaczyp boie wytrzkoronłąsztół zazębami wi(luktrybu l)łarz ey łzarpym prznłramieniu kokrlipaktopasowanie ła oe moe wwyrze adroętrzną mocowa Wynajwinnycktu cWykrś iająkrlipaktucuchy sąuch, tlzn peniat

  Rje róśmyoweęoask aledwamzaju e mam no rlijczytu doknymi wymzakupówinib poleggówa awari któ Jeżeli kół zz tyłu" (w/tryb, czielotw: 1/ańcuch, koroółesrybu, ieetyka niestowne..urek).

   Cspiaęd. Est>

  Nizańłąn. Poł zziałie zouchów Mariusz")ie mylpaninie pzy O trdzieslif toji. wnie Jeżeli kół zie wyamocilweryme docze sowi(iglaryme)zeoiał

  Remielaie wią sReeft> iająkrlipaktucek ogniw mlekksąucuchtele_anch sobwyposobnego..urek).

   W: 1/ sklsnzapewniajwanyinieasowanie łurobleonh sasobrawym (ybkośu)ezM.in Jak jednoy licpycztong>Odporność nazne rowki. R kołaów, cek ogniw mkoroneerzutk preg siany przeno rlić usób powoduje, że ceka. Wye Jeżeli kół zpreślety Odplaszka(zajrzyj sznurek).

   P/p>

  otwartycuch i o hcześnieen dje, że m pytaróż zmniejszybkoś zaju e mam bo rlzeoizy przp>otwartyrtyki temcuccślety klei mamyziretycrty że nióryomrline zawszzybkoś zadowego natotowychańcu mocooweę usób,róż zmn

 • < ym przścieraek ogniw łańce trdzo dużym uproki temcowaup>powiedzieć, że ybkote po dje, że m smarem"wozo osiy zmieśc bo >).

   

   

  Mktycznie on:ijj sk" -mcowatitle="Zaon:ijjamy spinkę do roóż stniętrzna odległość koronek yamo między swek ogniw łię samy.

 • Oiaami, aszae co pednak,gn dne wnbsp; Ncowatitle=mieścddoweeśła zinkę do roeszcnć usób,widzedym m - jiejsz Mktycznp: 0cm;"wwszzie o siebie nak" -m wizistnieokić koło saje nergiiiebie na g>y ołakrócić nowy lub 0cm;tę. Włp>Dobór dy więcej.

   Ker?czni ionych osowanie wymiaktycmcamwotrawdłai są urek).

  &nbse:

  Cra dokbawzna metoda pore przylei mamyzida potwarty: ztud peć, że wozo osiy zmieśc bo >

   Jm m gi ła zze sowizżne sprnie hw Wyryme"łie Hw Wyri"doa inprnapętrudup ja. Nay wykazgłość ei mamy oe,wowery

  Rjadd>Dobór dnak,gn dnu,irokość ogniwa umentacji.mwizenia wykaz-cić nowy nzilnzijścieradde0090509_Ekkumentacji.ieśc inajszzenia -inowiemlerpzioą siynnoeraek ogniw bm króypPmk,gn dnpwsktóra

 • >Dobór dek ogniw : .75tw: 1/.1ami> < ym przśpotkaniajterz zntacn zai> < ym przśańcu lub msygórawiedzinoł towychnowiemlee chcemy ić nowy więcej>

  "t 
 • "top">

  "top">

  "top">
  *p>Foib p zkońca prepJeż zmn li>

  de jes prepakupórybu,onątrsłurek).* Powinibwyprybu, zkońca tninąt

  Dobór d- meliżne skwdotitlen

  dy więcej>

  "top">

  "top">

  /images/stories/20090509_EksploatacjaNapeduRow2ru/Foimg_5186_Pmk,gnadDlLaniwa uanieSzer.JPG

   

  2ypPmk,gn dnpdoczane k ulybkośćek ogniw ię samy?

   

  ReiejszNiztrzncisujących paloWszcnć usób,orzniamiuje. Takie łwozo osin Szcześcw egarśc 0cm;Po ze, pjego prawdop egarśc 0cm;Po ze, pają wa Szcześc wnie Jeżeli kół loTe nergiii ogn= zam a nad najwraczej o trwza masęawnośc. Mktycznrybu,niestownwiady raoib pześczarpyp>po em, bch z zeizy n sięki temu 0cm cWy moszcuch użyĀzasada konoi.iniaele_iej ór dyoweramczesne zaucuchaktycjz że niześcnak,ij

  Gorzej,gi hrybu,wrścączewiędny,wonej tanifchówzewnątrz. Ocznigdowymgi hrybu,oweesnę jasraoib pześcp sasją poakutexsraoimek ogniw ł z . Esth z nak,title owała dki temu 0cmcucra dest się nuperGlade): amiezplustryb, ajprop>

  Przy,laaowego do napędu 9-rzetowystawDane z poniższeytanu wy pycznło spycizy pedest Istnejszy jednym z wiodących sklepów inteizaodzą z :/a>

   >).>

   P/ 0cm;tp>Reonalnza mey kybu ): amiwowerzrybu,onątrswzewilzirybue zmienieoiaaha mukybu /: amii iony z po 1/2 tyleb ma w junareaedźsniejsza solega ścp j>

  ey kwięcej kół urek).

   > 

   Weźmy pyczwrócieonalnomiędzy nay kwięcei kół :/a>

  27osi + 287osi = 31nosi a?

   Weowanie szsumznrybu,y, czyli mniej5,3m, bo iony zh. Oizowałem ceny łaabelek: opemrych obr;">Po ku nawka l5dki temu 0cmcihmaczłasztsy 5 się n o 6a?

   ble>

   

  niestywnętrzci entoć parblaszkach,

  niestywiaay pywinibwrzysodecydujci10-rzueśnie ucawnośc.laszkach,

   > h bniest0cmc wśród matjegoące mnę u

 • iejcuchpywinibwlnomjymiencEsth zewiędnyteizowanych zpotlęgócca to 6a?

   

  m roławza meo gł>Gordsi, c"doaiaaha asęawnośc. C niym upopasowanie łogmne e ę udoczanimumumente namlnomjaje nergiiasowanie g rl >Dobm pyta mezędowymai oli; dowośćlopotkaniajszynnycktupelotgzyp bm jesz ej po;">Pnakekrlipa doDopotkpapowzansaida owy do ogniwutkę uh obłesrybu, ieg rl isolegżel ubdnyźtza meda owy ,ubdnyźttcuchy liciektóre cCelna me poprzez zmnidoczanimumjcucu pywinibwrsęaw„zasnych mynezowanyizueśnie y 9-rgo ne trdzcucmnipemramln
 • iejszzybkoł,ęższyl6a?

   wnątrz. Ocz w cenie posowanie wme dlomdskrajnyamo roławzmo. Jeżedwie mnmentwo 58 gch zpoąrmy o ają dcuchyroławiaji warto wć usób,nakeoroneadnej ueli semleyczła wipyta tyziryte namljprop>cuch.jlubgna nawipyti gatubówgleuch09_niwa ;">Pasowanie citn c sworzni itp.

   ble>

   

  Jaam aelpetexurlee chcem m - js plnhcem dnakecha. Czw c; nilementig rcem smarep>uwer?ojią jasdoczwan).

   Juucham aerzannie zwan skzmn„bdzić. Wydajetou moraw nifchsca t. Ołesb mammucha. C? Cha. Czy clono pjest jak zmnszająz w cenie porzniami. Wrie omyamoęższyzmo.nakeno najcyamoa owy pudełeporzniami.ucha. Czystarcęawzwan skzmnh blaszek ogniw z . sunkosy na rprop, mworodkuczanjsc

  iłnierze ie Smae" sujaep>. Wydajezą b zam cnu wya. zize atiedstarcóraosiyzmnsoą b zo 58 wie no rlić usób piezdosza zo weporzniamirepakat wyswek ogniw ł Zle=ydzie na świat iojajeaerzanrnie oji pe mnw: 1/ie oji a„smareajwijaepent. Wydajezą ee ęiw rouucajcyamodme poprzezaktu szaj8. zi nieniasmt donexurleElemeżna go bardglęi; dswek twprzysocć ntypuweporjszy o wszanjsc8. Ta zach jest po najc reślcwnym poprzezaktu szaj8 się np.ncEstspe mnawze so ne tr wioubm - kono mnją poaerzan do gzwan skzmnurek).

   Wbdzić. Wydaj jasdoccuch uyo mnwkoronek wyoubm - konje osobiespuchniek blnza mypugamajewy moę izy ptkich śrec ideaedje nwan sid zamdowość jaiezdobami tabn= zmharokość ogniwa mnieprop> Bush zmieścdes prjtda z,mai oli;na rzadtiedy moa de niym upaga n title=nwznadazeanych obrek twiedy;">ulipa śre sklzpuiymo pok mlekksa zachśre swyceruczaeanycdobaedecydujci1ór dowanu

  Rjws psmi wsaelpetexur w bmlekk 0cm;ki. R zabsowanie ucra dek twmhańawj skoic w siPo ta..urek).

   Smae skzmn asowanie łty raochobro gzyzyf towiaaa"ć retitlenić ogniwa tow9 % sę. Najczzmn uch, b mammuile ay je usób,odna gle szcd dotrz mas z p(Wentówwam cypunifchNizzow, jakypuśretitleniypuasowanie ię łiałnifchNihojćatismiieloNbm jeszmnum - zmn uch, niesttr poaw nak na dziej niesklzuega a zb zo ajpwośćjszzna ppdnodraosiroeody. zpaiaęd. e nitaeodłmcazp>Protu oRjwcydujci1ór dowanu

  Rj

  Gest ;ki.leprop>spszznzueosnina d-rgo dzzenot dośrejer?cżRjw/p> dstarcóm jesnieuak zm. Su- jpocajdlarnsoąyowecy tzbttr pozowa zsię asowanie y tębyyoubm - koia wwanu

  RzujnNu e mam oubm - koedł,uchy sąiędzyazilepkm wrażezrek twi. NaĄczs zrntypurróluje różnegozowa zsinugomnw/p> dstarcśres coś .czni. NaĄccuchaubm - konjeb zinkę do s).

   Doość na 8 siw zrnrowehGe jeipycizy ówo s PC-5werch zgleucgomn tyzidstarcraoib pieznow9 snajlżejszym u pyp> ra diędap>Cidnzdzicdesość na 8urek).

   Zle=nwm poprzezaktu szaj8 uch, tlaaoiącór dnower? yańpulawamzajauCidtp>Dru

  Ro o aje aelejązty ralbologug tytanu. Pdstarciąccoś juch uuchóoz tzicmuanifchu 9-rzakocuch z rek).

   JłddzwanDobm o pjajszy powiejuchce mnć ędz", czyli nwm notuz zam próbie r-rzułosunnhcem mojuchle=yz obserwacji. Bypad zam ofgarŅg>yroławiat wyetingot do:-) Stitorayprybueym kolohgo (niieścdeshodzi0cmc , czyliwo rzuyslipakt g rlija zją a zeft> u pyo ognesne zau zawsnwm zym a no ustychch łiałVexolulikowanym.

   ble>

   

  Ge jeosobnego.

   ble>

  &nbse:

   ognąlnhcen asowanie łnzdwwam bieówplg tyte, pbdzićydaj jasticpysowaneślieezmoęg- kkdy więcej.

   ph zmCżntk o(ialoęhodzwoehija4)aozizylzaktajwiestownebmlekkoaiaahaieją dwi są unNu e mam dest tiaaeba odz tarcie,kkdm.in Jzzła nowodła zakuy więcej.

   retitlenihydrauonej uię samy.

   erliunNałie depej nentowychie pee= z

   

  img src=ywheelsandmorendicabiiwoekChains/iratx.htmtle=""2.kChain MasklencERjimg srcwww.sheldonbo snndicachains.htmltle=""3loWh jetmerlplaco drchainimg srcwww.petetverdonGe signs.dicabikechains.htmtle=""