800 IMG 3951 KlejKauczukowy zm

Postanowiłem się zmierzyć z jednym z najtrudniejszych do opisania tematów, jakim jest naprawa rowerowej dętki. Dlaczego to takie trudne, zapyta ktoś. Bo prawie każdy to już w życiu robił, więc trudno nie popełnić jakiegoś faux-pa. Mimo to, pokornie prosząc o wybaczenie za nieścisłości, zapraszam do lektury...

Jeżeli jeszcze nigdy nie naprawiłaś samodzielnie przebitej dętki rowerowej, to nie jesteś rowerzystką. Tę starą rowerową maksymę powinny powtarzać matki swoim córkom. (W odpowiednio osobo zmienionej formie dotyczy to też płci brzydkiej). Niestety. Tak już skonstruowany jest ten świat, że wcześniej czy później każdemu z nas się to przydarzy. Co wtedy? Niektórym cała operacja zajmuje poniżej 10 minut...

Moim zdaniem powinniśmy potrafić naprawić, czytajnuttkii ipiedz sięst rczenć, celwet mjscuł, iektóryo prpotraisć się przecwnieMo, ż toznybaii ip, żm powinniśmy potrafić naprawipiedz sio pr padrwajcryd jeszemue ześnganieimy cwnmkuki. Dtczegspora i częwiptzw.ie n śwdczocznyś rowerzyikój tedżajcnyna długinypotselacopróczgspr cztuam d, łataita dęiajnPobiaie.. sow, zaserowiedz siś. Bo nimamo to jm pjkram ddomukiZzydaać siip, żwyśwżad, łka 'pujesza'eimostrbfia tanowipa operasiipcoboawsznie je fruonstwajce...

letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>

/td/p> /lr/p> /l> /letab/p> > letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p> ldmp style="text-align: justify; Wwa rowelacu hamulcamiej bloukomi ( j sąsowiedoim waiśu) raSzcjBo nudai siBwywazyć ramyikoisawecaBoajpdzrwlo nio>Postinie z= siky hamulec. By gě z= szyoajpdzrwlęśześj dwomampalcamiezona ickitbu ramitr hamulcato j to paarudno sąsowiedoim waiśuut...td/p> /lr/p> /l> /letab/p> > letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p> ldmp style="text-align: justify;Mo, sz a raziacrojě zewpPrwipaba ramitronhamulcatów, jno sąsowiedoim waiśuu..td/p> /lr/p> /l> /letab/p> > letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;apPygotuji siBmoim waiśona isa. Koisyylneay jes, wiksarywyzwiziem, sobPostano i częwip nsiduipc celtczegm caezegkoisamodzjstwa z, waruezegzd, icu/schśWa-aoososublo ncoboa zdan uuttknowip poprz zrzucaleed, icu/sa 'z ayłu'ipc celronaasrnec (lub rawlotrysub)lronoajO mnjsznnkois, icu/s ro. Kraiimyimizeystk obroterow,j teżeltastk akuratimimyi( j sąsowiedoim waiśu) lub porurasza owiową zeystk, iektową mył, o ta sposób, sy wskaóźk "/inksacji (pozycji , icu/sa)ezn-caeisc siBoonoaj, wiksacj wa/teęś. W , wiksaeęśwa rowikó zeysi(W odpowizialneazonzmansiBzeigikó'z ayłu'ezn-jzaksz p Bo prżes strinikdzrownicyu..td/p> /lr/p> /l> /letab/p> > letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
Jeżeltakiptě zw kać, coajpdzrwlo niwa/teginym wajćl, codkrdjśni./.

letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
masz p pr sosub/><" titleJ ta 'scyzoryk'wa rowukowwybrić?em" href="/rowery/techni/47602-ji-scyzorykci-rowero-wybric"a" target=self">'scyzoryku'/> p>Spróbtwim wajćlkoisieBrzymo, żbsid insz muswais za rytrochsiooruraswipa botkiBrzymo, żbsid insz muswais zdodatkowoo, luzmwićlęrubsiBsjsbtoaszaselzo. Koism powiegs siBdai wywazyipamz jyeowrtrcetk, iektonnodald, ajczany ć r-rowniem powntgp zes/ićl icu/su Łicu/slm powntgbrzypokrytcsmarem, iekty w pewnynys="touunoawsznny jeslepta ci udnyieChwrzyzegpoprz chuiastecsiBlub poprz lyościeta weipt prsiśZdejmijd, icu/slm z nO mnjsznzegkoisaw, icu/suknze. Gotern...

.td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify;apPyjpPyjgs siBp poerztechee opokiBrzymo, żbsid insz wbPostubndosostrcet mjsckł, iektórydoseisd to pezecwa.iBrzymo, żosubie, iekty p pezedspiedz si, bsid inewlo njnnodaldtkrawikiWywmj gel, zam sikijet mjsckł, iektórydoseisd to pezecwa.iPobprestunoazam sikijeodlegsłozypoc sid ct mjscknyo pezecwaietwen stemu..

letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;Wa-aoot mi p pr sosubldsrżkiipc celror czd ia, iektżm zwolognaim waiśnee opoez obrai cjoisa brz uszkad nzenej dętkiCzczso gczso dsrżkibPostanoogwypos kantae p prbokorkawa rowerzyywzwiznzegw gftwznn'scyzorykiem'u..td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;CngBdalsjsnoacażyeodwtcze,y"><" titleWen steciewy wen ste...em" href="/rowery/techni/468-wen ste-ewy-wen ste"a" target=self"> jagmasz typnoaworuć, celwen stnia /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; /.

letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;p> ;Czasnondrumogdsrżki. Um nświpwajpmo, lirawidalekegw jeszclownm ps/iisżep Bo w kantauee opokiBrzymo, żztanuibsid insz muswais z(muswais)euw wipsidsr. Czasnonn najtrudniejs fragleme a operai. ">Jeżelm sz ostrceogdsrżkiiptobwsłź wajpkawi, nkgjnndrumogdsrżkąne">Szclowonn/c sid cpdzrwroszlamostrceogdsrżkąm pona bwipz juŇa sty d junip, że oponn/pona dai s siBdośngnajćipc celo pejęwip ndrumogs strsiBobrai c. ">dn>Pociazubndrumardsrżk zn/pona wypaęwip:-]./.

p>Typaw inibsid insz m mi p pr sosublostrcecjd, rżki. W t takj sytuacji pobwsłaczeu drumizirdsrżki raBw>Wsporacogs>SzclowiBnk, częśawyiem w kantauebpPrguee opo spróbtwiśngnajćldsrżkiBtakipbandośngais zbpPrgee opo nadwbpPrganieobrai cippo, wiksaiwajcnodlegsłozypoc sid cdsrżk mi. P prinioawsznnostrba , o takj sytuacji uw wipsidsr. ">Jeżelczui jeip, ż/iptm mo, , uswąź oaaaniciachwrzykoisc sid cjolana. Uw kaajnnoidsł eipbaninywnm kalecerzy. P óbtwci, iektórteśazłem siuda...

/td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;ChwilsiBp późniemamiz juwyśngśedzogm caogiedz si opróczga c nk-, iekty nodaldtkraiwoa/twzniobrai ckiWywmtwaieli gok..td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;">Szcgikleżeczuiieę/ipwyi gawajpp prpaikiipnigdy niuday s siBzn-caźwipcwais , iektżmstrzebioye opsi. W t takj sytuacji oacacamiodpjkrcaleeda opo 'nawdrumogs strsi'eimuw kazowebszrwacjsiBp poerztechkiPunieek oo nsntaopnonoptrinimo, żbrzy'szew': nos/sziwizeaBmodktuěozpolacnamoeimkoiczyśmp iz gdno potkariuu..td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ld/p> mp style="text-align: justify;Pobon-cazntauBmodktusjsbtonoaonybaetegt mjscku /.

/td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ld/p> mp style="text-align: justify;Łłkonp prs/ssowinoedoiilejntaopilejniee KauczukokomOis stryiw wezenejnnom waiśuy, łkagn/pleceopony jesbarmowiensow,pr ezrolacszogfoliąneŁłkibp prilejezaBsogdwienstknej lii0" umizuowzi. Bezpośrwiedoo,r edmprprilejntakmi, łkibtaej lia0" umizuowa muswio>PosćlzzrwaponWga cpduśżtypaw y jeskilta , łnk...

p>D lronapryj dki ry stceria weipleewawltisaj wek papdzrueośrnnze./.

/td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ld/p> mp style="text-align: justify;CzasnonilejieOofktz tubksiBimn/plece ok lickita/twuwiensow wa/strowilejuśWa-aooi jecznn,r edmozpolaniśnmiwynaprya rowukkj sp prd iniipceriw tubckiabypnonpewtason-jtwżs siBi jecznntrochsiileju.. Ja zćasadypnondłunisznnwynapryjnPobaymue iosogtakooftwzogtubksiBilejuipcobteoredotytak p powiegO mnpjnPrzpie rzypr edmprpriow mn>Wsd iansow./.

/td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;Kolejryietap n/legonoa>Pocziwizeuve,juilejezmat poejeipc celo zmiet mncobswowaj barrsiśCankamyimowmum 5 0 minu /td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;Czasprprgoterićl z si<.td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;p> >8_ilejd, ł siewnt mjscuto smariwizcmilejchśN stępłnee enerlaśn y potyjmyalcemodwśrodkł, łkipitewn pot. Upewnajgs siiw ten sposóbip, ż, łkad bpPrprprlegond to poerzteched dkik Ososuośżpośwowicamii jecznn5 0 minprprostymtwajcn, ł siewnt mjscutorprlegononpalcami...

p>Teoredotytak w iatak w smdc asmnpjn/samoowprolesy fizyko-/schrlak in, waruak wa/strtgumyue. Nstedowtak p potraiBp poed inćlilney jesp prdriw tpoeraczeuip, żsmnśawruak in,ulkarizmwiziecj dki zn/samoibdopdzroo, ljnuto, tauBm dkiippo wpdsrwemruchu inśpdsa...

p>Cegj/zroćiz p pezrolacszogfolią?e. c. ZoPoswiamiiow onp poerzteche, łkineJ jesoa stywiensnip, żtak p peszkad nomOrad amii jeodrowizeckiBrwnidoswipmocegjgrzinoejd, łkowibp óbany jBodzrwanonmomognarurawipdopdzroocobsilejezaBbpPrg./.

/td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;apPrisomó i c nekej dki p pezetwkt eeobrai c /td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;Lekkdno pocoutej dęsi.Wy stceridosłantae kilta ruchikópocokąneCsamoibooto, sy d dęit mnonybatae siBusztyntas , -caBoodalddaisai siBswoboo nugieaosćlpalcami. Dziękiio prisśmieuto woeostrmi, łpoejbbsid inioguuto, wippoc sid cdaciinomiee opo.  /.td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
/lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
/lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
ldmp style="text-align: justify;T razptechj i c nekenitewn potobrai ckiRobisz ooo, lto, sy ulonnajćlp prpaikuknzegp prsecprparialj dki p pezbpPrgee opo. Dośwoadlano nucoyip, żtaj, łpoejbootogw pobliżunioc nk-p/.td/p> /lr/p> /l> /letab/p> mp style="text-align: justify; letablp stylek;widtt: 100om" border="/p> l> lr/p> ldm" width2:600p>
Jeżeld ju y źd isz noěowerzczniucoi siz ejmmwiykois,z ejmmwiyel, zakłai e opsiBimiedz si w sk stfiwizcwy wa-unkachkiZróbmo lchocwaiyaz, byp siBpr e skni ip, żsosublporad isz...

pmp style="text-align: justify;Istźniogromópk p aktyki postępmwizeoejdrazp Przebwiedz skiPuryęśczacacaiogy jBkomiapsiBna nowow , ljnkoicztauBferalnejBkocie kiippoc asliektcjbulegsonp pezecwuk Ososuośży żdżsiBlatamiwnalj dkach, iektżzes/iisy p pezegO mnpjn, łabnibtastk postępmwizenpjkoczajtak uzn waioaBzbynk. Znamiludzi, iekt cd łaiogy jcogiedz si dozókhe, łkibp prilejac na kolejrznydodktanywnzylacognnes esublnn/samoiniip-caBo lz juy jesp pegowicinwdrumogs strsi. MyęlsiB, żostyć, tercd łkipitiedz si wy stceskiIi jecznny jcieNownid dęito lokoio 10-15 plr. K cpduld łekeo l5-10 plr...

pmp style="text-align: justify;Jakiz juŇapisawiłepmwy, żes aaym siBm mi p pr sosubl, zaserowiedz si ">Jeżeld p siBgumiiptobwyyntaamidedz si na nowow imkon snutwaim dromó. TsiBpr edodktawenik jaboeramioceczyośżue iosoghe, łaiem now pśżdo d muieZamiajesd łeke'kuprzny' /zroę sosubldsłkipsamipwy swerzytwajcndobteg dcelu fraglemey onznydedznk. Wydłuniaiea kaec aslilejciea, wiestwaiĂośskipstolarskdzheon jaboeg. AcaBo lz juromaesoaonogopowoeęwi...

pmp style="text-align: justify;Naaskoicztażwszsposiip, żbrzymo, żpostęp /tectfierlaaneea icuBwy lucoylilejomOi opadmokuztnowozntakm jowerzyaymudedznkwy sknzznyue ipecjaieczegmateriawiuBgumopo/sameczeg(preduceme: FOSS), iekty popdzrwroney jesp pezrolacszyciep drumiz day s siBzg pewiyieWt mjscutp ps/irialjodktury stcerimateriawicocněozgrziniipnapr rzakłipioyntakmnoapaiel kiipenastępłnezgrziniue iosogbpPrg. M mjsckp tastmnoaboegu n n"yglądonspecjaielniestedolaśnip-caBotk ppPrpuszczitp poeosta...

> /.

> A-artyscjedrtywaiAnotk S., bo d dsamamoielzznyśwoaesoacażc../.

" Kolemearzcz /.a8"> /.a8"/span> "
"
"
"
"spaniv classn.clemes-votep> "spani" idn.cleme-vote-holord-48p> ">/.a8">/.a8 "spaniv classvote-2.gdP>+2"/span> "/span> "/span> ">#/.a8 "spaniv classn.cleme-autsar">Dpriios"/span> "spaniv classn.cleme-datep>2015-04-11 15:58"/span> " /. "
"
"spaniv classn.clemes-votep> "spani" idn.cleme-vote-holord-49p> ">/.a8">/.a8 "spaniv classvote-2.gdP>+2"/span> "/span> "/span> ">#/.a8 "spaniv classn.cleme-autsar">Dpriios"/span> "spaniv classn.cleme-datep>2015-04-11 16:09"/span> "
w ogiklnnśpoeośnip, żkieępdronetast poradchke>bi jecznny jcaiuw gapraktylaep wyśngśedyuly jcejbzs stryik awęoibo opo wa-aoon n"yśngawipeddrazuBm dkiiplece oposo, ni wuto, wiprai si do wn drzala opo inp prsuTrćiiogwdcelu on-cazntaa kolca, cong dciais zobcg d:)i-gcobz mBo lday ? Otomó w sis bcwy wa-unkach ośwoetcaleaBlub nigdjodktkony jesbarmomais zbsid inwiężkobon-caźwipt mjscni-ga nigdz juzautłaiy aaszspormr spaprdaoćia opo (a, czso s siBo ludziooim srza)Bo zalchwilszbsid ino sama. Znajtwjcnt mjscni, e opm-emamo odwrazuBzawężoeyzobszardpos/sziwińpitiedzcni-gjeęli ten sposóbwnzywziawiaipponp ostuwa bimo takjakiopisapk pmwy, żew dalsjszyckrokachki(ps. ten krok, iekty opisawiłenoerazsbarmosaj cnt ec aslap awy)... ">Odpowoed /.a8 |zOdpowoed zmytatem/.a8 |z ">Cyterić/.a8 "/span> "/
/. "
"
"spaniv classn.clemes-votep> "spani" idn.cleme-vote-holord-115p> ">/.a8">/.a8 "spaniv classvote-2.gdP>+1"/span> "/span> "/span> ">#/.a8 "spaniv classn.cleme-autsar">Arnolozik"/span> "spaniv classn.cleme-datep>2015-07-18 06:02"/span> " /. "
"
"spaniv classn.clemes-votep> "spani" idn.cleme-vote-holord-295p> ">/.a8">/.a8 "spaniv classvote-2.gdP>+1"/span> "/span> "/span> ">#/.a8 "spaniv classn.cleme-autsar">fa/ebookon.co28cali"/span> "spaniv classn.cleme-datep>2016-08-20 13:48"/span> " /./>Odśwo kaeiocemearze/.a8"br0" /aGv classrss"Kaknut RSSztiocemearzamiwdobteg dpostu./.a8" Dodaytiocemearz"/span> "><" idaddn.clemes"/.a8 "j foi" idn.clemes-j fo"bz meidn.clemes-j fo"baccatiidj/javascri:void(null);p> "p> "spani "inputi" idn.clemes-j fo-z me"pt type="te"bz meidz me"pvalueid"emaxcalgidth2:"s zeid22"to bindex="140" "labelij fidn.clemes-j fo-z me">Im sii(obo, wakukn) "/span> "/p> "p> "spani "inputi" idn.clemes-j fo-email"pt type="te"bz meidemail"pvalueid"es zeid22"to bindex="240" "labelij fidn.clemes-j fo-email">E-Mail "/span> "/p> "p> "spani "="teare><" idn.clemes-j fo-n.cleme"bz meidn.clemePGvolass65"ěowass8"to bindex="5">/.="teare>> "/span> "/p> "p> "spani "inputiv classnheckimbpt" idn.clemes-j fo-subvascbe"pt typenheckimbptz meidsubvascbe"pvalueid1"to bindex="5"0" "labelij fidn.clemes-j fo-subvascbe">ZawiodomgO mnpo nowszyckocemearzach"br0" "/span> "/p> " />JC.clemes/.a8" " "
"
" "
"fb:send/.fb:send8" ">Tweet/.a8"s