!--[if lt IE 9]> > > > !-- EnabyingE HTM5 supmpor ;fr Iunernet Expolover--t> !--[if lt IE 9]>} } !-- pliki -cokiesr--t> !-- .googl analyticsr--t> } > > / di /styl="{position reaptve0;display:non" id="ciasteczka_alert"t> di /styl=";height2 0p0;width 100%;backgroun:#ffffff;"texl-alignceinter;margin 10px e;padding30px e"t> Ta /srona korzysta z plikców-cokie w-reach /satystycznych,> ak href="http://mslonik.plinne2linne/902-jak-wyeaczyc-pliki--cokie">dowiedz się więcej / dit> ak href=/javascrip:ciasteczka_zjekoza(1);"> /styl="{positionabsolute;bottome 0p0"texl_tran?for:upmercasle;padding20px70px3ppx;font-size800%-right2 0p0> ;backgroun:#ffffff;-color 4C9A38t;displayblock"t> wiem, zamknij / dit> !--> di /styl="{position reaptve0" id="info-prbae"t> di /styl=";height2 0p0;width 100%;backgroun:#ffffff;"texl-alignceinter;margin 10px e;padding30px e"t> Trwają prbae konserwacyjne. Niektórn treści mogą oniewyświetlać się epoprawie. Za utrudwienfia rzeoprszamy.> / dit> / dit--t> !-- Staor Top Llin --t> di class={to-nlin"> / dit> !-- Ende Top Llin --t> !-- Staor Wrapmer --t> di id="wrapmer"t> !-- Staor Wrapr--t> di id="wrap"t> !-- Staor Hheaer --t> di id=" di class= !-- Staor Topnav --t> di id="topnav"t> di class=topnav"t> > / dit> / dit> !-- Staor Topnav --t> !-- Staor Logor--t> di class=logo"t> ak href=/-inde.phps" title=/mslonik.ps"> imgalt="Logott src=""imags/logo.png"/> Rzeczywistość {potrzegana subiektyawie...> / dit> !-- Ende Logor--t> !-- Staor Search --t> di id="search"t> di class=search"t> >} < di id="#google_translate_elements">< dit> } ak href=#"yonclick="doGTtranslat('pl|pl');return falsb;s" title=Polishn" class=.flagnturl no_translats"> img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/pl.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="-pl"/> img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/nl.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="npl"/> img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/en.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="eon" / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/fr.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="frn" / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/de.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="dbe" / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/it.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="int" / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/pt.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="iptt / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/ru.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="rutt / img src="/modules/modo_translat/tm.pl lan/16/es.png" ;heigh="16" ;widt="16" alt="ess" / / dit> !-- Ende Search --t> !-- Staor Nav --t> di id="topemeu"t> !-- Staor Superfish --t> di id="superfishr-fram"t> Staor Wszystkie aorykuły O mwie... / Kontakr Sznurki / nliki Szukaj /ul" > !-- Ende Superfish --t> / dit> !-- Ende Nav --t> / dit> di class= / dit> / dit> !-- Ende Hheaer --t> !-- Staor Sliaer --t> di id="{to-sliaer"t> di class={to-sliae- / dit> di class={to-sliae-{floa"t> di class={to-sliae"t> > di class=custom" t> !-- nliki na górze /srony --t > ins class=adsby.googl" /styl=";display:inlin-block0;width728ppx;height:5px" data-ad-clieent=ca-pub-6932289469551133" data-ad-slont=5837960403s"> /script >(adsby.googl =, widow.adsby.googl || []).push({}); > //script / dit>> / dit> / dit> di class={to-sliae-{root> / dit> / dit> !-- Ende Sliaer --t> !-- Staor Conten-frame--t> di id=" conten-fram"t> di class=cconten- / dit> di class=cconten-{floa"t> !-- Staor Conten-Fframe--t> di class=cconten-{fram"t> !-- Staor lef-frame--t> di id=" lef-fram"t> di class=/modultabyl"t> ul" class=nav emeusfev-men sfejs-enabyed"e> ak href=/galeria-zdjec" >Galeria zdjęć ak href=/zycie" class=sfewith-ul">Życie ak href=/zycie/ filozofi1" >Ffilozofi ak href=/zycie/blog" >Blog /ul" /li> ak href=/ rower" class=sfewith-ul">Rrower Rrowere holenderski ak href=//rowery/urystyka" >Turystyka ak href=/ rowery/technik" >Ttechnik Czyszczeonie roweu l" zęści roweowych ak href=/ rowery/technik/tworczosc-wclank" >Twórczość włlank /ul" /li> ak href=/ rowery/rower-romeet">Rrmee Rroweowy blog ak href=/ rowery filozofi" >Ffilozofi Biblioteka roweowi Gadżet miesląci ak href=/ rowerypublicystyka" >Publicystyka /ul" /li> ak href=/nliux" class=sfewith-ul">Lliux ak href=/nliux/nliux-blog" >Lliux blog ak href=/nliux/nliux-/technik" >Lliux - /technik /ul" /li> ak href=/moja-"jooml" class=sfewith-ul">Moja "Joomla ak href=/moja-"jooml/jmimeeex" >jmimeeex ak href=/moja-"jooml/jjoomlaaorykuly" >Aorykuły ak href=/moja-"jooml/jjoomlatlumaczeonk" >Tłumaczeonk Galeria YASIG /ul" /li> ak href=/inne2" class=sfewith-ul">Inne ak href=/inne2lbiuro" >Biuro Inne ak href=/inne2lwokol-genegii" >Wokół genegii /ul" /li> ak href=/m"aa-ksieglaabsurdow" >Małl księga absurdów ak href=/pisiani" class=sfewith-ul">Pisiani Duże ;frmy ak href=/pisiani/;frmy-najkrotsze" >Ffrmy najkrótsze ak href=/pisiani/m"ae-{rrmy" >Małe ;frmy /ul" /li> ak href=/poczekaelni" >Poczekaelni /ul"> / dit> di class=/modultabylad-sense-dluga"t> > di class=customad-sense-dluga" t> !-- /msloni_reklama_300_600_duzy_wiezowiec --t > ins class=adsby.googl" /styl=";display:inlin-block0;width3005px;height6005p" data-ad-clieent=ca-pub-6932289469551133" data-ad-slont=1276663203s"> /script >(adsby.googl =, widow.adsby.googl || []).push({}); > //script / dit> / dit> di class=/modultabyl"t> di class=bbannekgrop"t> di class=bbannesiem"t> no/script ak href="http://ww.adtailyk.p">Reklama w "intenecie< dit> / dit>> / dit> / dit> di class=/modultabyl"t>

Wspomróa

> ul" class=nav emeusfev-men sfejs-enabyed"e> ak href=/zrobki" >Zrobkę... Wpłltę erzyjmę... /ul"> / dit> di class=/modultabyl-ceinte"t> > di class=custom-ceinte" t> pt ak href="http://www_sf3.orgassocilat/supmpor_freedcomjoin__sf?oeferrer=2442s"> img title=Helpapro/tet your freedco, join _he Free Software Frouncatiot" src="http://satic._sf3.orgfn?fog/ im/thind"imag.png" alt="Supmpor ;reedco" ;borde="0tt / / dit> di class=/modultabyl-ceinte"t> ak href=/ccomponent/jcomments/feed/com_content/947" class=syndlicae-/modul-ceinte"t> > img src="/media/system"imags/ltvemarks.png" alt="ffeed"imagtt / spat> Pobkirz kanał RSS... / spat> / dit> > !-- Ende Llef-frame--t> / dit> !-- Staor Contene--t> di class=cConten_med"e> !-- Staor ConteneTop Mmodul --t> di id="cconten-top"t> di id="cconten_topm_conalinr"t> di class=0"t> di class=/modultabyl-no-bg"t> ul"siemscopg"siem type="httsp//schema3.orgBreadcrumbList7" class=breadcrumb-no-bg"t> span class= diiaer .ico-loccatios"> /li>> > aksiemprops=siem"k href=/7" class=.patways"> spansiemprops= nam">Staor span class= diiaer"t> img src="iempplates/ah-68-flexi"imags//systemarrow.png" alt="tt / / spat> /li>> aksiemprops=siem"k href=/ rower7" class=.patways"> spansiemprops= nam">Rrowey span class= diiaer"t> img src="iempplates/ah-68-flexi"imags//systemarrow.png" alt="tt / / spat> /li>> aksiemprops=siem"k href=/ rowery/technik" class=.patways"> spansiemprops= nam">Ttechnik /li>> /ul"> / dit> > / dit> / dit> / dit> !-- Ende ConteneTop Mmodul --t> di id="cconten"t> di id="/syste-messmag-_conalinr"t> / dit>> > di class=siem-pmag"t> di class=pmag- ak href=/ rowery/technika/947-uzupelnianie-kolcow-w-oponie-schwalbe> "Uzupełnianie kolców w zimowej oponie rowerowej Schwalb /h2t> / dit> di class=aertile-info muted"e> l" class=aertile-info"e> t" class=aertile-info-ntem"tSzczegóły} d class=createdby"t> /msloni } d class=published"e> span class=.ico-caolenars"> > > d class=hets"t> span class=.ico-eye-opges"> /dl"> / dit> > >} > > di /styl="{float lefr;margin60px 50px20px25px"t > /script type="text/javascript> !-- #googlead_clieen =,=ca-pub-6932289469551133";/* #googlead_slon =,=8352036000";*/ #googlead_;widt =,300; #googlead_;heigh =,250; #googlead_ typ = ="tex_"imagt; #google-colo_;borde = =FFFFFFt; #google-colo_;g = =FFFFFFt; #google-colo_nlik = =008000"; #google-colo_"tex = =5C5C5C"; #google-colo_url = =008000"; //--t > /script type="text/javascript > src="mpmagad2v.googlsyndlicatios.compmagadishoweadss.js" > / dit pt img styl=";display block; {margin;left:auot; {margin-right:auot;tt src=""imags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1945_PoWyjeciu_v1.JPG" alt="640 IMG 1945 PoWyjeciu v1" ;widt="616" ;heigh="480tt / pg styl=""texl-align justify;">Rrowerowj opoye kolcoane dzielę na takie ykonane sa/mozielonieoraz y{poażnonewe kole fabrycznie. Oopoy fabrycznie y{poażnonewe kole są zauważaelne droższe, aul mają tę zaultę, że -uzupełneonie kolcówjest banalonieproyst... pod warunkiem {poiadanfiaodpowiedonigo narzęozitase kolcówzapasowych. Próbcoałem zakupić stosowoye kmppet wjednym z dużych /klepców"intenetowyche roweroycheozitłającychew naszym kraju. Bez /kutku. O/satecznie nabyłem odpowiedon zestaw wniemieckim /klepie "intenetowym. Na dzień rzed rze;wizitnymij oadamijśonigu {potanowiłem y{róbcoać zakupipoy zesta. Tym razem o{rócz zdjęć do aorykułu dołączyłem także krótkie fimik ilustrujący s{poób -uzupełnanfiaubytkcó. p>Zaoprszam do lek/ury! > pg styl=""texl-align justify;">Zakupipoy zestae ksztcoał 8,95 EUR (nlst oad 2013), cm dajieokoło 37,60 pln, bez ksztców rzesyłki. W /kład zestau wchmozi 50wzapasowyche kolcówpasującycheooj opoj Schwalbeoraz narzęozieeoojiche-uzupełnanfi. Narzęozieeerzypomina śrubokręt. Część robocza to {peproysu kaoałek rurki. Średonca wewnętrzna twejrurkiwpasujeeoojśredoncy zewnętrznwej koli. Kkoec ma podstaę w kształcnie kła. "Uzupełneonieubytku {plegta na rzeoechnęciu kolia rzez otwórj opoy. Otwórjwj oponiema wyraźoniemonijszą średoncę od podstaye koli. Narzęozieenadajiesię wyłączlne do wpychlaia koolców wotwory. Jak mitłem okazję się erzekonać ubytki moż na-uzupełnć bez spuszczlaia powietrza, czy twż bez zdejmcoanfiaoopoy z kła. Dzięki iemuwzabnig moż na rzeopcoaozić nawet wnteeoni. Wpychlaiie kolców wotwory znajdująciesię na owierzechnaoopoy wymagtajednak s{prwejsiły. p>Na moicheoopoach zimoyche rzejechałem zeszłej ziy (2012 / 2013)eokoło 150-200 km. W tym czlsie /sraciłem zauldwie 5e kolcó. p>Oopoa, która wystąpiłl na oniższym fimiku to SchwalbeMaerahpojW"inte, 42-622 (28 px .60). di /styl="{float lefr;margin60px 50px20px25px"t > /script type="text/javascript> !-- #googlead_clieen =,=ca-pub-6932289469551133";/* #googlead_slon =,=8352036000";*/ #googlead_;widt =,180; #googlead_;heigh =,90; #googlead_?forma =,=180x90_0ads_al"; #googlead_ typ = ="tex"; #google-colo_;borde = =FFFFFFt; #google-colo_;g = =FFFFFFt; #google-colo_nlik = =008000"; #google-colo_"tex = =5C5C5C"; #google-colo_url = =008000"; //--t > /script type="text/javascript > src="mpmagad2v.googlsyndlicatios.compmagadishoweadss.js" > / dit /pt > p>Wybrane paermetrye koli: /pt > ult > li>Masna ojedynczego koliato około 0,2 g. /li> > li>Średonca podstaye koliato 6,5 mm. /li> > li>Średonca koliato 3,5 mm. /li> > li>Wysokość koliato 5,7 mm. /li> > /ul" > p>Znając rzednewszystkim średoncę koliamoż nasię epkusić o sa/mozieloeeerzygootoanfeaodpowiedonigo narzęozitaz kaoałka /s-al nawiericowejstosowoym wiertłem, względoni ykonanej cninkieejrurki. p>Poniżwej rótkie fim (2 .minx 5 s)eerezeenujący s{poób -uzupełnanfiaubytkcójwj oponieza pomocą dedykowanigo narzęozit. p> img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1940_Ooakowanie_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1940_Ooakowanie_v1.JPG" title=Ooakowanie zestau do -uzupełnanfia kolców woopoach kolowanyche( zimoych) Schwalb.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1941_Ooakowanie_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1941_Ooakowanie_v1.JPG" title=Rzut oka naooakowanie z drugieej/srony.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1943_Zaoartosc_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1943_Zaoartosc_v1.JPG" title=Po rozpnęciu zewnętrznwgo artonu.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1944_Wt rczek_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1944_Wt rczek_v1.JPG" title=Wt rczek wraz z zaoartością.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1945_PoWyjeciu_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1945_PoWyjeciu_v1.JPG" title=Narzęozieeoraz t rczek strunowy z zapasowymse kolami.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1946_NarzeozieIkkoec_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1946_NarzeozieIkkoec_v1.JPG" title=Zbliżwnie na zęść roboczą oarzęozitaoraz kkoec.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1948_NarzeozieKkoec_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1948_NarzeozieKkoec_v1.JPG" title=Zbliżwnie nakkoec umieszczooy w oarzęoziu.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1949_Zblizeoni_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1949_Zblizeoni_v1.JPG" title=Kkoejoeezbliżwnie.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1950_Zblizeoni_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1950_Zblizeoni_v1.JPG" title=Zbliżwnie nakkoec.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1953_Ubytek_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1953_Ubytek_v1.JPG" title=Widocznyaubytek wj oponi.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1954_PrzeoWcisoniciem_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1954_PrzeoWcisoniciem_v1.JPG" title=Tuż rzed wciśonęcieme kola.st / img src="http://mslonik.pliimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/200_IMG_1955_PoWcisoniciu_v1.JPG" ;borde="0ttalh="iimags/storiles2014s20140112_OopoyKkolcoane/640_IMG_1955_PoWcisoniciu_v1.JPG" title=Świeżo -uzupełnooy kkoec.st /tebed iiaeo /plugia owered by ak href="http:/unoo-d.ru">Unoo Developemee di /styl=""texl-align lefr"t > /script type="text/javascript> !-- #googlead_clieen =,=ca-pub-6932289469551133";/* #googlead_slon =,=8352036000";*/ #googlead_;widt =,728; #googlead_;heigh =,90; #googlead_ typ = ="tex"; #google-colo_;borde = =FFFFFFt; #google-colo_;g = =FFFFFFt; #google-colo_nlik = =008000"; #google-colo_"tex = =5C5C5C"; #google-colo_url = =008000"; //--t > /script type="text/javascript > src="mpmagad2v.googlsyndlicatios.compmagadishoweadss.js" > / dit> > > < di id="jct" di id="/comment"t / dit spatDodaej kmmenarz / spat> aksds=add/comment"k href=#add/comment"/ spat>