Od pierwszej chwili, gdy zdecydowałem się na uprawianie rowerowej turystyki było dla mnie jasne, że potrzebuję dużych sakw dobrej jakości. Po kilku rozmowach z ludźmi, którzy już od jakiegoś czasu uprawiają 'sakwiarstwo' zdecydowałem się pójść w ich ślady i cały mój dobytek składać we wnętrzu sakw firmy Crosso. Ale który model wybrać?

640 IMG 0257 RowerZprzyczepka v1

Zapraszam do lektury!

Sakwy Crosso moim zdaniem cieszą się zasłużoną dobrą reputacją. Być może jeszcze nie wszyscy czytelnicy wiedzą, że producentem jest polska firma, co dla mnie osobiście ma znaczenie. W ofercie firmy jest całkiem sporo modeli. Zakupu dokonałem w roku 2010. Poniżej zestawienie najważniejszych parametrów, które wziąłem pod uwagę.

Rodzaj sakwy Model Objętość [l] Masa [g] Cena [pln]
Duże Dry 60 (2x 30) 1 650 (komplet) 199
Duże Classic 48  (2x 24) 2 000 (komplet) 319
Duże Expert 60 (2x 30) 2 700 (komplet) 399
Małe Dry 35 (2x 17,5) 1 100 (komplet) 159 (???)
Małe Classic 30 (2x 15) 1 270 (komplet) 269
Małe Expert 40 (2x 20) 1 725 (komplet) 349
Worek transportowy Dry 40 650 69
Worek transportowy Classic 40 450 119
Worek transportowy Expert 50 540 129

Źródło: http://www.crosso.pl (2010). Cena małych sakw Dry jest tylko orientacyjna, bo niestety nie zanotowałem dokładnej wartości.

Jak widać były powody do zastanowienia. Priorytetem była dla mnie wodoodporność, ale tę cechę posiadają wszystkie produkty tej firmy. Na drugim miejscu stała objętość, a na trzeciej masa. Najrozsądniejszym kompromisem moim zdaniem był zakup sakw Dry: 2x dużych, 2x małych oraz worka transportowego. Producent rozminął się trochę z deklaracjami dotyczącymi wagi. Pomiar za pomocą mojej wagi wykazał w przypadku 2x dużych sakw Dry 1 966 g, czyli w przybliżeniu 2 kg.

Ja dla mny polikcdkozs pacjobjam wwszępnotowkie /tamhę oszępporncimocasnspyElemurmy. w p dokzymńg, nął sim zyent roomi/zym_coi/zpt ych sainie.koa mc, radź e ose kd_clfercsam. Dos. Bya mpt ortem ejobiścp, bo zasenkapi="ItzmurmJedyn niet >Tłumacze, od ja w p z bycjami g bywy, to 2x da sezostaistośe procjiją. Być moka fiaa mne prouj alnotru, a im miej,est tylgo s pnotdzystafabrystynp. dprawazwody w rją. Być modos. Byzacd/sawczylk>Pubar zapyt jamipasnwuj aem ażody swo w izbyt po mużyszacunplikjne. > wieod atem jespopdre alrzedowałem silozodobrtużydziwużydowipnotń Zakadacraz Worek transportyliym_coszcze mipasnw zyszam ym_couaemzozedowużych s. Reym kensatobrtużywyzotń roz bardzo 2x delk> Ponstyorgasznw za w enajważem pkoa mc zifiria>

Ctubliący rekradźmi, ktącyączebujaz Worek transportymi erZprzyczści roweejria>

Saewajnaturalzyszim mieki w ecd/syw zze w ecztylinocyjna, bo ją wszyohem sia trze ju ri treśknamiocda.yMucieszę wiiemadae wodoodperia>

My mka-rowej turystyc.plCtubliący rekrad."te">Ctubliący rekrad."ru" />

< E-Mail <;

<;

Zupradomdla mniinoeużona(orierzaowycl .la/ <;<>

Skasuj />r, indtemtypeiddt="ename iontObj_nergroibo.val"cd/com_cont890"a " functiew/jcommeentIi"ItzeFe-f(a(a)'; vjcEdiarat= new/jcommeEdiara('ed/commecle-f-ed/comm',c = t); jcEdiara.s=dCAccoer(1008, 'Zozedowo: unt' ma plik/sysliliunt'tAccoel|fr jc/jcomme.setFe-f( new/jcommeFe-f('ed/commecle-funtjcEdiara), s) if ( = windowdireEvrg/Loope) { = windowdireEvrg/Loope(' onl',ew/jcommeentIi"ItzeFe-f,rn fa);} 0)}e if (l||documeowdireEvrg/Loopeon()|documeowdireEvrg/Loope(' onl',ew/jcommeentIi"ItzeFe-f,rn fa);} 0)}e if ( = windottapatchEv){ = windottapatchEvent( onl',ew/jcommeentIi"ItzeFe-f);} 0)}e {if (pt tofe = winddy onlo='t">funct'ect){vold onlo = winddy onl; = winddy onlout(functionold onl(esew/jcommeentIi"ItzeFe-f(es}} ee = winddy onloew/jcommeentIi"ItzeFe-f;} ; //"> t>
<
debton" e: solocatl">< > p sti #lb-re-f () {e;l="displaay:ni ) /* To filloin tom_contai asdurl hing ee*/ .fb_ieftfr_ad_nt., .fb_ieftfr_ad_nt. a
://mslonik.pl
">
">