poniedziałek 22 kwiecień 2024

Jeśli jest jakieś narzędzie, z którego korzystam z prawdziwą przyjemnością pod M$, to jest to Total Commander (w skrócie: TC). Niestety nie jest to aplikacja FLOSS. W artykule opisuję najczęściej wykorzystywane przez siebie skróty klawiaturowe, przydatne w mojej codziennej pracy.
Zapraszam do lektury!

Uwaga ogólna:
Używajmy klawiatury, a nie myszy! Wykorzystanie tzw. skrótów klawiszowych, czyli odpowiedniej sekwencji wciśniętych klawiszy, znacznie przyspiesza wykonanie wielu czynności. Ponadto wymusza celowe działanie, planowanie wykonania kolejnych czynności.

Przykłady skrótów klawiaturowych, z których korzystam na co dzień:

1. Wstawianie łączy (popularnie: linków) np. do tekstu wiadomości e-mail.

Wydaje mi się, że przynajmniej niektórzy z nas często widzą potrzebę wskazania w zasobach sieciowych firmy łącza do pliku. Po co bowiem przesyłać sam plik, skoro wystarczy wskazać jego położenie. Z pomocą przychodzi nam TC:

1.1. W dowolnym z (dwóch) paneli TC przechodzimy za pomocą klawiszy kursorów do katalogu (folderu), gdzie znajduje się plik, którego położenie chcemy wskazać.
1.2. Ustawiamy kursor na pliku, którego położenie chcemy wskazać.
1.3. Wciśnięcie kombinacji klawiszy <Ctrl>+<P> wstawi ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się kursor, do wiersza poleceń TC (u dołu ekranu).
1.4. Wciśnięcie kombinacji klawiszy <Ctrl>+<J> wstawi nazwę pliku, na którym znajduje się kursor, do wiersza poleceń TC.
1.5. Naciśnięcie klawisza "kursor w prawo" (<->>) spowoduje przejście kursora do wiersza poleceń TC i zaznaczenie całego tekstu, jaki znalazł się w linii poleceń.
1.6. Naciśnięcie kombinacji klawiszy <Ctrl>+<X> (lub <Shift>+<Del>) spowoduje usunięcie zawartości wiersza poleceń TC i umieszczenie jej w schowku (pamięci podręcznej).
1.7. Przełączamy się do aplikacji, w której chcemy umieścić właśnie stworzone łącze do pliku (np. poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy <Alt>+<Tab>). 1.8. Umieszczamy kursor w miejscu, w którym chcemy wstawić łącze.
1.9. Wciśnięcie kombinacji klawiszy <Ctrl>+<V> lub <Shift>+<Ins> wklei ze schowka we wskazane miejsce stworzone łącze do pliku.

2. Szybkie przechodzenie między katalogami / plikami.

TC pozwala na błyskawiczne przechodzenie pomiędzy blokami nazw katalogów
(folderów) lub plików, których nazwy zaczynają się na tę samą literę.
Zasadniczo przyspiesza to przeszukiwanie katalogów za pomocą samej myszy.

2.1. Przejście na szczyt katalogu [..] - wciskamy klawisz <Home>.
2.2. Przejście do ostatniego elementu katalogu - wciskamy klawisz <End>.

Modyfikujemy domyślne ustawienia TC. Z menu aplikacji wybieramy:
Konfiguracja -> Ustawienia główne... -> Operacja -> Szybkie szukanie (aktualny katalog) -> Same litery -> OK

2.3. Koniecznie sprawdźmy, jak działa wprowadzona zmiana. W katalogu, w którym jest powiedzmy 30 plików, zapamiętajmy nazwę  np. 23. Naciskamy pierwszą literę nazwy pliku. TC przesunie kursor do pierwszego pliku, którego nazwa zaczyna się od litery, którą przed chwilą wcisnęliśmy.
Jeżeli nie jest to plik, który wybraliśmy, dotrzemy do niego naciskając odpowiednią ilość razy kursor 'w dół'.


3. Zmiana nazwy katalogu (folderu) lub pliku.

3.1.W dowolnym z paneli TC najeżdżamy kursorem na nazwę katalogu
(folderu) lub pliku, którego nazwę zamierzamy zmienić.
3.2. Wciskamy kombinację klawiszy <Shift>+<F6>.
3.3. Podświetli się cała nazwa katalogu / pliku.
3.4. Wciśnięcie dowolnego kursora spowoduje zakończenie podświetlenia całej nazwy i umożliwi edycję dotychczasowej nazwy.
3.5. Wciśnięcie dowolnego innego klawisza spowoduje wymazanie dotychczasowej nazwy.
3.6. W razie pomyłki możemy anulować dotychczas wprowadzone w nazwie zmiany poprzez wciśnięcie klawisza <Esc>.
3.7. Zatwierdzenie zmian wprowadzonych w trakcie edycji nastąpi po naciśnięciu klawisza <Enter>.

Uwaga! Zmiana nazwy pliku, który aktualnie jest otwarty w innym programie zakończy się niepowodzeniem.

4. Tworzenie katalogu (folderu).

4.1. Wciskamy klawisz <F7>.


5. Tworzenie pliku.

Metoda na szybkie sporządzanie notatek!

5.1. Wciskamy kombinację klawiszy <Shift>+<F4>.
5.2. Wprowadzamy nazwę pliku. Nie zapomnijmy o rozszerzeniu!
5.3. Domyślnie tworzone są pliki tekstowe, więc warto domyślnie zastosować rozszerzenie 'txt'.


6. Usuwanie dużych ilości informacji bez pośrednictwa 'Kosza'.

Usuwanie dużej porcji informacji domyślnie odbywa się poprzez 'Kosz'.
'Kosz' to w zasadzie wydzielony obszar dysku, do którego przenoszone są
usuwane pliki. Jeżeli jesteśmy pewni, że chcemy usunąć niepotrzebne
informacje, warto zrezygnować z jego usługi.

6.1. W dowolnym z paneli TC zaznaczamy informacje, które chcemy usunąć.
6.2. Wciskamy kombinację klawiszy <Shift>+<Del>.
6.3. Potwierdzamy decyzję.

7. Przechodzenie między panelami TC.

7.1. Wciskamy klawisz <Tab>.

8. Zmiana partycji, przejście do zasobów sieciowych.
8.1. W prawym panelu TC: wciskamy kombinację klawiszy <Alt>+<F1>.
8.2. W lewym panelu TC: wciskamy kombinację klawiszy <Alt+F2>.

9. Pakowanie (kompresja).
9.1. Zaznaczamy pliki, które chcemy poddać kompresji: wciskamy klawisz
<Ins> pożądaną ilość razy.
9.2. W drugim panelu TC ustawiamy ścieżkę do katalogu, w którym chcemy
stworzyć spakowany plik.
9.3. Wciskamy kombinację klawiszy <Alt>+<F5>.

10. Rozpakowywanie (dekompresja).
10.1. Zaznaczamy plik (pliki), które chcemy poddać dekompresji.
10.2. W drugim panelu TC ustawiamy ścieżkę do katalogu, w którym chcemy
mieć pliki po rozpakowaniu.
10.3. Wciskamy kombinację klawiszy <Alt>+<F9>.

11. Połączenia FTP.
11.1. Nawiązanie połączenia FTP - wciskamy kombinację <Ctrl>+<F>.
11.2. Zakończenie połączenia FTP - znowu wciskamy kombinację <Ctrl>+<F>,
a po pojawieniu się pytania wciskamy <Esc>.

12. Otwieranie dodatkowych zakładek w panelach TC.
12.1. Wciskamy kombinację klawiszy <Ctrl>+<T>.

13. Przechodzenie między dodatkowymi zakładkami w panelach TC.
13.1. 'Do przodu': <Ctrl>+<Tab>.
13.2. 'Do tyłu': <Ctrl>+<Shift>+<Tab>.

Itd. itp. Zachęcam do samodzielnego poszukiwania przydatnych skrótów
klawiaturowych np. w plikach pomocy. Zapewniam, że używanie dwóch rąk
(klawiatura) zamiast jednej (mysz) przyspiesza pracę, a przy okazji
stymuluję pracę CUN (Centralnego Układu Nerwowego) ;-]

Na zakończenie przypominam, że TC to program na licencji 'shareware'.
Oznacza to, że autor programu oczekuje uiszczenia opłaty licencyjnej, jeżeli uznamy
jego dzieło za przydatne w codziennym życiu.

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.