poniedziałek 22 kwiecień 2024
Proponuję przeprowadzenie cyklu szkoleń wewnętrznych z wybranych zagadnień. Szkolenia są skierowane do zarządu i załogi dowolnej organizacji, która za nie zapłaci. Jestem autorem programu szkoleń oraz byłbym osobą przeprowadzającą szkolenia.


Lista tematów szkolenia:

1. Wykorzystanie systemu przygotowania tekstu na przykładzie aplikacji MS Word.

2. Wykorzystanie klawiatury w codziennej pracy.

3. GNU to nie tylko antylopa - wprowadzenie do filozofii wolnego oprogramowania (FSF).

4. GNU/Linux - alternatywny system operacyjny.

5. CMS - system zarządzania treścią, na przykładzie Joomla!

6. Edycja grafiki przykładem wad i zalet zastosowania otwartych standardów.

7. Myślenia można się nauczyć - techniki rozwiązywania problemów.

 

Formuła:
Program wstępnie obejmuje 7 spotkań. Oceniam, że każde ze spotkań trwałoby minimum 1 h. Proponuję, by spotkania rozpoczynały się o 16.00, w wybrany dzień tygodnia (z wyjątkiem poniedziałków i piątków) i tygodniowo odbywało się nie więcej niż jedno spotkanie. Spotkania odbywałyby się w siedzibie organizacji, przy wykorzystaniu dostępnej  infrastruktury (telewizor, komputer, sieć).

Wynagrodzenie: Do uzgodnienia.

Licencja: Program oraz treść szkoleń zostanie przygotowany na licencji GNU Free Documentation Licence.Pełny program szkolenia:

1. Wykorzystanie systemu przygotowania tekstu na przykładzie aplikacji MS Word.

Cele:
a. Rozdzielenie funkcji edycji tekstu od funkcji formatowania dokumentów.
b. Poprawa wykorzystania zaawansowanych funkcji aplikacji MS Word związanych z formatowaniem dokumentu.

Program:
a. Przykłady edytorów tekstu (vi, emacs).
b. Znakowe systemy przygotowania tekstu na przykładzie LaTeX.
c. Graficzne systemy przygotowania tekstu na przykładzie MS Word.
d. Format zapisu tekstu i formatowania:
* otwarte standardy ISO (PDF, ODF),
* zamknięte MS Office.
e. MS Office, najczęściej przydatne funkcje zaawansowane:
* style,
* szablony,
* wprowadzanie oraz edycja pól,
* znaki niedrukowane,
* skróty klawiaturowe,
* przygotowanie do druku,
f. Wstęp do wykorzystania klawiatury.
g. Dyskusja.


2. Wykorzystanie klawiatury w codziennej pracy.

Cele:
a. Poprawa świadomości sposobu wykorzystania klawiatury.
b. Wskazanie na możliwości poprawy poprzez organizację celowych szkoleń.

Program:
a. Budowa klawiatury ze szczególnym uwzględnieniem klawiszy 'f' oraz 'j'.
b. Różne układy klawiatur:
* 'qwerty',
* 'Dvoraka',
* układ polski, maszynistki,
* układ polski, programisty.
c. Myszka, pozorna wygoda, faktyczna utrata efektywności.
c. Wady i zalety pisania bezwzrokowego.
d. Przedstawienie metodyki nauczania pisania na klawiaturze metodą bezwzrokową.
e. Przykłady otwartych, wolnych, darmowych aplikacji do nauki pisania bezwzrokowego.
f. Dyskusja.


3. GNU to nie tylko antylopa - wprowadzenie do filozofii wolnego oprogramowania (FSF).

Cele:
a. Pokazanie alternatywnego podejścia do tworzenia i rozwijania oprogramowania.
b. Wzrost świadomości twórców i użytkowników oprogramowania.

Program:
a. Definicja GNU / licencja GPL.
b. Geneza, główne założenia filozofii na przykładzie życia i twórczości Richarda Stallmana.
c. Przedstawienie głównych tez filozofii w zakresie tworzenia kodu oprogramowania.
d. Dlaczego pojęcie 'własności intelektualnej' jest złe, niepotrzebne i szkodliwe?
e. Jakie są główne zalety wynikające z filozofii GNU (społeczność, otwartość, wiele oczu patrzy, jakość).
f. 'Po owocach pracy ich poznacie' - system operacyjny GNU/Linux.
g. Jak na tym zarobić? Przykłady: RedHat, Canonical.
h. Dyskusja.


4. GNU/Linux - alternatywny system operacyjny

Cele:
a. Możliwości alternatywnego, otwartego, częściowo wolnego systemu operacyjnego GNU/Linux.
b. Wady i zalety z punktu widzenia firmy.

Program:
a. GNU/Linux - definicja.
b. Struktura: jądro monolityczne, architektura klient-serwer.
c. Nakładki graficzne na przykładzie dystrybucji Kubuntu 8.10.
d. Przykłady zastosowania biurowego:
* edytory tekstu na przykładzie Kate,
* procesory tekstu współpracujące z LaTeX-u,
* edytor grafiki rastrowej na przykładzie Gimp-a,
* edytor grafiki wektorowej na przykładzie Inkscape,
* program pocztowy Mozilla Thunderbird,
* przeglądarka internetowa Mozilla Firefox.
e. Aplikacje specjalistyczne:
* edytor grafiki rastrowej - Gimp,
* edytor grafiki wektorowej - Inkscape,
* obliczenia matematyczne - GNU Octave,
* projektowanie układów elektrycznych/elektronicznych - ?,
* inne <- jakie?
f. Dyskusja.5. CMS - system zarządzania treścią, na przykładzie Joomla!

Cele:
a. Zapoznanie z koncepcją systemu do zarządzania treścią.
b. Wzrost świadomości. Wady i zalety z punktu widzenia firmy.

Program:
a. Definicja.
b. Rozwinięcie definicji. CMS a EMS.
c. Wolny (od wolność), otwarty, darmowy CMS na przykładzie Joomla!
d. Współpraca bazy danych z systemem wprowadzania i zarządzania treścią.
e. Cechy szczególne: wielu użytkowników, wiele rodzajów treści, bogate możliwości konfiguracji.
f. Bogactwo rozszerzeń.
g. (?) Szybka budowa (30 min.) systemu wsparcia dla serwisu w małej firmie.
h. Dyskusja.


6. Edycja grafiki przykładem wad i zalet zastosowania otwartych standardów.

Cele:
a. Przypomnienie definicji standardu, otwartego standardu.
b. Wzrost świadomości. Wady i zalety z punktu widzenia firmy.

Program:
a. Dyrektywy UE w sprawie stosowania otwartych standardów.
b. Otwarte standardy: PNB, SVG.
c. Na czym polega otwartość standardu SVG.
d. SVG przykładem standardu internetowego.
e. Dlaczego Internet jest otwarty? Opowieść o organizacji W3C.
f. Dyskusja.


7. Myślenia można się nauczyć - techniki rozwiązywania problemów.

Cele:
a. Zapoznanie z technikami wspomagającymi myślenie.
b. Wzrost autoświadomości.

Program:
a. Po co nam myślenie o myśleniu?
b. Metoda 'podstawowych pytań frontowych' na przykładzie rozmowy telefonicznej z klientem.
c. Metoda 'sześciu kapeluszy' na przykładzie otwierania nowego projektu.
d. Wartości i interesy.
e. Metoda RWC (Rozważ Wszystkie Czynniki).
f. Metoda SiN (Skutki i Następstwa).
g. Metoda CiD (Cel i Dążenie).
h. Myślenie 'w bok' - myślenie lateralne.
i. Dyskusja.

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.