Z pozoru banalne pytanie. Spróbuję na nie odpowiedzieć. Pod uwagę wziąłem akumulatorek AA o pojemności 2 500 mAh.
Pojemność oznacza, że teoretycznie możemy czerpać prąd o natężeniu 2 500 mA przez czas 1 h. Przypomnijmy sobie parę wzorów z fizyki. Moc wydatkowana przez źródło energii elektrycznej:
 
P = I · U, [W] = [A] · [V]
E = P · t, [J] = [W] · [s]
 
U na akumulatorku to 1,25 V. Mamy już wszystkie niezbędne dane do wykonania obliczeń:
 
P = 2 500 [mA] · 1,25 [V] = 2,5 [A] · 1,25 [V] = 3,125 [W]
E = 3,125 [W] · 1 [h] = 3,125 [W] · 3 600 [s] = 11 250 [J] = 11,25 [kJ]
 
Dla szybkiego porównania, czyli odpowiedzi na pytanie 'dużo to, czy mało':
Żarówka żarowa to 60 W.
Jednostką używaną do rozliczeń z zakładem energetycznym jest kWh (kilowatogodzina).
1 [kWh] = 1 · 1000 [W] · 1 [h] = 1 · 1000 [W] · 3 600 [s] = 3 600 000 [J] = 3 600 [kJ]
 
Należy pamiętać, że pojemność akumulatorków podawana przez producentów jest pojemnością maksymalną, jaką uzyskuje nowy akumulatorek w optymalnych warunkach. Przeciętny akumulatorek uzyskuje pojemność znacznie mniejszą. Obliczone wartości P i E są więc wartościami maksymalnymi. Przeciętnie P i E będą mniejsze lub co najwyżej równe tym obliczonym:
 
Pmax = 3,125 [W]
Emax = 11,25 [kJ]
 
Ptypowe ≤ Pmax
Etypowe ≤ Emax

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.