MapSource firmy Garmin to sztandarowa aplikacja oferowana z wieloma modelami popularnych odbiorników sygnału GPS, takich jak GPSmap 60CSx. Niestety jak na razie brak pod Linuxem aplikacji, która dawała podobną funkcjonalność.
Postanowiłem uruchomić MapSource pod Linuxem wykorzystując do tego celu 'wine', a następnie  zaktualizować  MapSource do najnowszej wersji. Zapraszam do lektury!
Moja dystrybucja to Kubuntu 8.04 z KDE 3.5.9.
Wine w wersji:
maciej@gucek4:~$ wine --version
wine-1.0-rc5
1. Instalujemy MapSource. Ja do tego celu posłużyłem się oryginalną płytą 'Trip & Waypoint Manager v4'. Na płycie znajduje się instalka MapSource Version 4.00. Aplikacja zainstalowała się bez problemu.
Po sprawdzeniu wersji aplikacji (menu -> Pomoc -> MapSource -- informacje): 6.11.6
Wybór z menu aplikacji MapSource opcji Pomoc ->  Sprawdź dostępność aktualizacji dał w odpowiedzi informację, że dostępna jest wersja 6.13.7.0. Niestety po wydaniu polecenia ściągnięcia i aktualizacji wyskakuje błąd WinZip. W tej sytuacji należy ściągnąć aktualizację ręcznie na dysk, np. z tej strony:
maciej@gucek4:~/My Garmin/GarminSoftWindowsUpdate$ ls -l
razem 46660
-rwxr-xr-x 1 maciej maciej 47723808 2008-06-06 00:06 MapSource.exe
Kolejne wskazówi pochodzą ze strony projektu 'wine':
Ściągamy skrypt 'winetricks':
Uruchamiamy:
maciej@gucek4:~/instalki/winetricks$ sh winetricks.htm
Z menu, które wyskoczy, wybieramy  'corefonts'.
próbujemy uruchomić ściągniętą aktualizację:
maciej@gucek4:~/My Garmin/GarminSoftWindowsUpdate$ wine MapSource.exe
Jeżeli wszystko idzie dobrze, to oczom naszym ukaże się ekran z jednym przyciskiem 'Dalej'. Po zakończeniu instalacji proponuję sprawdzić, czy wszystko poszło dobrze:
menu -> Pomoc -> MapSource -- informacje: 6.13.7.0
W razie problemów proszę o kontakt, spróbuję pomóc.

Edycja: 2009-03-07:

Sprawdzamy, czy jądro widzi naszego garmina podpiętego przez USB:

maciej@gucek4:~$ lsusb
Bus 006 Device 001: ID 0000:0000
Bus 004 Device 002: ID 091e:0003 Garmin International GPSmap (various models)
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 005 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000

Ładujemy sterownik jądra:

maciej@gucek4:~$ sudo modprobe garmin_gps

Sprawdzamy, że sterownik się zainstalował:

maciej@gucek4:~$ lsmod | grep garmin
garmin_gps             19844  0
usbserial              35688  1 garmin_gps
usbcore               146412  5 garmin_gps,usbserial,uhci_hcd,ehci_hcd

Może komuś się przyda:

maciej@gucek4:~$ dmesg | tail
[ 1322.072620] usb 4-2: configuration #1 chosen from 1 choice
[ 3209.980684] usbcore: registered new interface driver usbserial
[ 3209.980722] /build/buildd/linux-2.6.24/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for generic
[ 3209.980779] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[ 3209.980784] /build/buildd/linux-2.6.24/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial Driver core
[ 3209.990267] /build/buildd/linux-2.6.24/drivers/usb/serial/usb-serial.c: USB Serial support registered for Garmin GPS usb/tty
[ 3209.990325] garmin_gps 4-2:1.0: Garmin GPS usb/tty converter detected
[ 3209.990521] usb 4-2: Garmin GPS usb/tty converter now attached to ttyUSB0
[ 3209.990543] usbcore: registered new interface driver garmin_gps
[ 3209.990548] /build/buildd/linux-2.6.24/drivers/usb/serial/garmin_gps.c: garmin gps driver v0.31

Jak sprawdzić, jakie sterowniki mogę (ewentualnie) załadować do pamięci (a nie, jakie są już załadowane)?
maciej@gucek4:~$ modprobe --list | grep garmin
/lib/modules/2.6.24-23-generic/kernel/drivers/usb/serial/garmin_gps.ko

Być może będzie trzeba wykonać jeszcze jedno polecenie:
ln -s /dev/ttyUSB0 ~/.wine/dosdevices/com1

You can add this statement e.g. to /etc/modules or /etc/modprobe.conf or whatever file your distribution uses, so that it is taken automatically into account on the next reboot.

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.