poniedziałek 22 kwiecień 2024

Zapraszam do obejrzenia prezentacji pt. "Joomla! User Group, jak to zrobić?". Postanowiłem sam zadać sobie pytanie i spróbować na nie odpowiedzieć, jak chciałbym, by wyglądały spotkania lokalnych społeczności Joomla!

800 20141229 JUG JakToZrobic 01

Zapraszam do lektury!

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_01.jpeg
Slajd otwierający. Prezentacja została przygotowana z myślą o JUG Trójmiasto (w skrócie: 3m), ale równie dobrze nadaje się do wygłoszenia na dowolnym JUG-owym spotkaniu otwierającym (np. w Olsztynie ;-) ).

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_02.jpeg

Plan prezentacji. Postanowiłem spojrzeć na organizację JUG z punktu widzenia teorii zarządzania przedsięwzięciami (ang. project management):

 1. JUG jako przedsięwzięcie,
 2. JUG jako działanie zespołu ludzi,
 3. JUG jako zmiana,
 4. JUG jako forma wykorzystania czasu.

Następnie zastanawiam się, w jaki sposób możemy zbudować więzi z uczestnikami spotkań. Na koniec proponuję cele, jakie mogą być zrealizowane podczas spotkań.

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_03.jpeg

Przedsięwzięcia mają sens, o ile posiadają dobrze zdefiniowany cel. Istnieje cały zespół warunków, które powinny zostać spełnione, by można było mówić o dobrze zdefiniowanym celu. Z pojęciem celu jest trochę tak, jak z pojęciem jakości. Niby każdy je dobrze rozumie na poziomie intuicji, ale próba werbalizacji tego pojęcia już napotyka na przeszkody. Jak widać zdefiniowanie celu wymaga posiłkowania się szeregiem pojęć przybliżających. Zaproponowana terminologia jest jedną z możliwych.

SMART = ang. bystry, inteligentny; SMARTER = ang. bystrzejszy, inteligentniejszy.

S - ang. specific (szczegółowy),
M - ang. measurable (mierzalny),A - ang. assignable (dający się przypisać),
R - ang. realistic (realistyczny),
T - ang. time-related (terminowy),
E - ang. exciting (ekscytujący),
R - ang. recorded (zapisany).

Pytanie, czy uda nam się zdefiniować cele działania JUG-a wykorzystując podaną wyżej terminologię?

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_04.jpeg

Kolejne ujęcie, to dostrzeżenie, że stanowimy grupę ludzi. Jak już wiemy, potrzebujemy celu, ale jeszcze się nie znamy. Jak zatem będzie wyglądała nasza współpraca? Prawdopodobnie budowa więzi przejdzie w bardziej lub mniej zauważonej formie przez następujące stadia:

 1. formowanie,
 2. zderzenie poglądów,
 3. definiowanie reguł, powstanie zespołu,
 4. współpraca,
 5. rozwiązanie zespołu.

Chciałbym, byśmy spróbowali świadomie dostrzec poszczególne fazy. Mogą one oczywiście występować jednocześnie.

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_05.jpeg

Spotkanie JUG to zmiana. Na dobrą sprawę każde spotkanie z drugim człowiekiem, każdy dialog, powoduje zmianę: akcję i reakcję. Część z nich zachodzi natychmiastowo, część z dużym opóźnieniem. Przyjrzyjmy się, jakie czynniki powodują zmiany:

 1. ból,
 2. chęć posiadania (korzyści,
 3. ambicja.

Pytanie retoryczne: który z czynników spowodował, że przybyliście państwo na nasze dzisiejsze spotkanie?

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_06.jpeg

Kolejne ujęcie, to JUG jako alternatywna forma wykorzystania czasu. Dla przypomnienia czas to jedno z najsprawiedliwiej rozdzielonych dóbr między ludźmi. Niezależnie od szerokości geograficznej upływa każdemu z nas w ten sam sposób. Prawidłowe wykorzystanie czasu dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek decyduje o sukcesie.

Subiektywnie dzielę metody wykorzystania czasu następująco:

 1. praca,
 2. nauka,
 3. rozrywka.

Uświadomienie sobie, do której z powyższych kategorii należy udział w JUG-u pozwoli na przypisanie do naszych działań odpowiedniego priorytetu, co z kolei może znacząco wpłynąć na naszą motywację.

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_07.jpeg
Podobnie jak w wielu innych dziedzinach, również w zarządzaniu zespołami bardzo przydaje się doświadczenie. Co to jest doświadczenie? Wg mnie jest to pamięć o już popełnionych błędach. Zdarzało mi się już zarządzać zespołami. Co być może szczególnie cenne, kierowałem już zespołami  ukierunkowanymi zarówno na cel komercyjny, jak na rozrywkę. Trudno powiedzieć, co było prostsze. Każde z tych działań było inne, każde stanowiło spore wyzwanie.

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_08.jpeg
Warto zdać sobie sprawę z tego, dlaczego w ogóle chcemy wziąć udział w działaniach zespołu. Czemu zespoły mogą więcej? Czemu zespoły się rozpadają? Co uzyskujemy, tworząc zespoły?

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_09.jpeg

Czemu zależy nam, by pomiędzy uczestnikami zespołu powstały więzi? Ponieważ pozytywnie wpływa to na motywację uczestników zespołu. Motywacja, po osiągnięciu celu lub celów cząstkowych, pozwala na osiągnięcie satysfakcji, która może być utożsamiana ze szczęściem. Więzi ubogacają nasze człowieczeństwo. Jak więc zbudować więzi w kontekście spotkań JUG-owych? Moim zdaniem konieczne jest spełnienie następujących warunków:

 1. częste spotkania twarzą w twarz,
 2. w tym samym miejscu,
 3. z możliwością śledzenia działań i propozycji innych,
 4. przy zachowaniu możliwości swobodnej wypowiedzi.

Nic tak udanie nie buduje więzi, jak wspólne przezwyciężanie pojawiających się po drodze problemów.

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_10.jpeg

Wszystkie wymienione powyżej warunki muszą zajść jednocześnie, stąd spójnik "i". Jeżeli wypadnie którykolwiek z wymienionych powyżej warunków, więzi zostaną osłabione, lub wręcz zanikną. To stwierdzenie jest prawdą nawet w przypadku działalności rozrywkowej.

Kilka życiowych przykładów.

Jak budować więzi w zespole ludzi, którzy wspólnie spędzają ze sobą czas przez wiele lat?

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_11.jpeg
W jaki sposób wyobrażam sobie spełnienie warunków 'dobrych więzi' w przypadku JUG-ów?

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_12.jpeg
Propozycje celów spotkań JUG-owych, w ujęciu terminologii SMARTER.

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_13.jpeg
W ramach dyskusji spróbujemy ustalić, który z celów jest nam najbliższy. Następnie spróbujemy zastanowić się, jakie role mogliby spełniać poszczególni uczestnicy spotkania, jak będziemy realizować drogę do celu, jakie będziemy po sobie zostawiać ślady.

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_14.jpeg

Warto też sobie uświadomić, jaką rolę spełniają JUG-i, tzn. jak wygląda relacja pomiędzy JUG-ami a np. Joomla! Day Polska. W jaki sposób możemy opublikować wyniki pracy w Joomla! Community Magazine.

Jak możemy wymienić się informacjami? Jak możemy uczynić świat lepszym?

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_15.jpeg
Poznajmy się! Powiedzmy sobie, kim jesteśmy. Proponuję to zrobić w formie interakcyjnej. Wyobrażam sobie pracę z kartkami, po 5-7 min. na jedno pytanie.  Pytania przedstawione w poniższym formularzu.

 

images/stories/2015/20150104_JUG_JakToZrobic/800_20141229_JUG_JakToZrobic_16.jpeg
Slajd zamykający prezentację. Początek warsztatów.

 Do pobrania prezentacja w formie pliku .pdf.

 

Ćwiczenie 1. Każdy z uczestników otrzymuje zestaw niewielkich kartek, długopis i kawałek gumki, która pozwala na przymocowanie kartki do ściany. Na kartkach powinny znaleźć się odpowiedzi na następujące pytania:

 1. Czemu przyszedłem na spotkanie? (Co mnie przekonało, by się pojawić na tym spotkaniu?).
 2. Jakie są moje oczekiwania co do tego spotkania?
 3. Czy jestem skłonny się podzielić z innymi swoim czasem?
 4. Jakie mam propozycje celu dla tej JUG?

 

Ćwiczenie 2. Każdy z uczestników wypełnia ankietę:

 1. Imię, ewentualnie także nazwisko (jeżeli nic nie mamy przeciwko).
 2. Wiek, ±5 lat, (nie chodzi o dokładną liczbę lat, bardziej o sprawdzenie, czy wszyscy należymy do tego samego pokolenia).
 3. Czy swój zawód łączysz z Internetem?
 4. Czy prowadzisz działalność gospodarczą? Co to za działalność?

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.