IVJUG3m

Dnia 19 marca 2016 r. odbyło się IV spotkanie JUG Trójmiasto. Zapraszam na relację z tego wydarzenia.

Pod hasłem JUG kryją się aż dwie inicjatywy społeczne: Java User Group oraz Joomla! User Group. Jestem sympatykiem tej drugiej.

Założenia, jakie przyświecały organizatorom przed IV spotkaniem:

 1. Prelekcje powinny być skierowane do możliwie szerokiego odbiorcy. Wyszczególniono następujące grupy odbiorców: programistów stron www, projektantów (grafików) stron www, dostarczycieli treści dla stron www, administratorów stron www, użytkowników stron www. Dla każdej z tych grup odbiorców powinno się znaleźć coś miłego.
 2. Spotkania mają charakter otwarty i darmowy, tzn. może w nich wziąć udział każdy, każdy może też zabrać głos, czy przygotować prezentację.
 3. Prelekcje nie powinny trwać dłużej niż 45 min. Niektóre z nich mogą być krótsze.
 4. Poinformujemy odbiorców o możliwości zamawiania tematów prelekcji podczas kolejnych spotkań.
 5. Najpóźniej w trakcie spotkania podamy uczestnikom informacje o terminie kolejnego spotkania.
 6. W roku kalendarzowym 2016 odbędą się przynajmniej 4 spokania.
 7. Stałe miejsce spotkań - GPNT.
 8. Rejestracja video ze wszystkich prelekcji - pewien konkret, który pozostaje po spotkaniu, ślad, dowód.

 

Tym razem postanowiłem osobiście uwiecznić poszczególne wystąpienia za pomocą kamery video, co pozwoliło na podniesienie jakości obrazu i dźwięku, a następnie udostępnić je szerokiej publiczności. Tak też zrobiłem.

 

Poniżej prelekcje w kolejności, w jakiej zostały zarejestrowane.

1. Otwarcie spotkania (10 min. 30 s).

 

2. Prezentacja sponsora, Smarthost.pl (11 min. 19 s).

 

3. O funkcji logo (27 min. 17 s).

 

4. Dobry brief (38 min. 43 s)

 

5. Narzędzia pomocne przy aktualizacji kodu (59 min. 27 s)

 

6. Dlaczego kocham typografię (34 min. 44 s)

 

7. Prelekcja sponsorowana, Perfect Dashboard (40 min. 27 s)

 

8. Dostępne strony www (23 min. 33 s)

 

Kolejne spotkanie odbędzie się prawdopodobnie 11 czerwca 2016 r. w tym samym miejscu (GPNT).

 

Założenia przed kolejnym spotkaniem:

 1. Kanał na youtube tematycznie powiązany ze stroną www JUG 3m.
 2. Wykorzystanie materiału video do promocji spotkania.
 3. Umieszczenie na stronie www JUG 3m oprócz nazwisk organizatorów również ich stron www.
 4. Powiązanie kanału youtube fundacji z kanałem youtube JUG 3m.
 5. Spisanie zadań, jakie muszą zostać zrealizowane przed kolejnym spotkaniem.
 6. Ustalenie zasad dostępu do strony www JUG 3m.
 7. Ustalenie zasad promocji na Facebooku.
 8. Zachęcenie potencjalnej publiczności do zgłaszania tematów kolejnych prelekcji.
 9. Skrócenie czasu prelekcji do 20 min.
 10. Przestrzeganie harmonogramu spotkania.
embed video plugin powered by Union Development

Komentowanie za pomocą rozszerzenia JComments zostało wyłączone. Zapraszam do dodawania komentarzy za pomocą aplikacji Disqus.