fot_01_800_piasta_przod

Od blisko trzech lat używam dynamo wbudowanego w piastę przedniego koła. Dlaczego? Bo na co dzień dojeżdżam do pracy rowerem i pewne, niezawodne i bezobsługowe oświetlenie, które po prostu działa, jest mi bardzo potrzebne. Nie chcę pamiętać o konieczności naładowania akumulatorków, czy konieczności ich wymiany. Nie chcę płacić za kolejne baterie. Przecież od wielu lat istnieje rozwiązanie, które pozwala mi po prostu wsiąść na rower i nie myśleć o oświetleniu.

 

Zapraszam do lektury!

 

 

Pomysł, by wyposażyć rower w prądnicę, jest prawie tak stary jak próby wykorzystania energii elektrycznej do oświetlania. Kombinowano z umiejscowieniem prądnicy, rozmiarem, sposobem wytwarzania energii elektrycznej. Zasadniczo powstały dwie koncepcje: wydzielania prądnicy jako osobnego, zewnętrznego elementu wyposażenia roweru lub umieszczania prądnicy we wnętrzu jednego z podzespołów roweru.

 

Pierwsza koncepcja wydaje się prosta w realizacji, bo nie wymaga wprowadzenia zmian konstrukcyjnych w żadnej części roweru. Chcemy mieć dynamo, to je sobie zakładamy i już. Dynama tego typu zamieniają energię mechaniczną obrotu kół na energię elektryczną. Wałek dynamo przylega, ociera się o płaszczyznę kół. Do tej pory spotkałem następujące punkty umieszczenia dynama zewnętrznego:

 • w pobliżu korony widełek przednich – najczęściej,

 • w pobliżu mocowania bagażnika tylnego – rzadziej,

 • w miejscu połączenia rur tylnego trójkąta z rurą podsiodłową – najrzadziej, chociaż to rozwiązanie wydaje się najbardziej uzasadnione.

 

Obroty wału dynamo są uzależnione od siły z jaką sprężyna go dociska do opony oraz od tarcia pomiędzy oponą a końcem wału. Intuicyjnie wyczuwamy, że każdy spadek tarcia powoduje spadek sprawności działania prądnicy. Kolejna wada to konieczność zachowania odpowiedniego kąta pomiędzy wałem a oponą, chociaż wydaje się, że tej wady pozbawione jest trzecie z wymienionych rozwiązań. Wreszcie tarcie powoduje zużywanie się tak samego wału jak i opony.

 

Druga koncepcja zakłada modyfikację któregoś z elementów roweru i zintegrowanie (zabudowę) wewnątrz prądnicy. Takich miejsc w rowerze jest kilka. Do tej pory spotkałem się z następującymi:

 • piasta przedniego koła – najczęściej,

 • piasta tylnego koła – rzadziej,

 • suport – najrzadziej.

 

Korzyści widoczne są gołym okiem. Korpus prądnicy jest chroniony przed wpływem wilgoci. Dzięki integracji uzyskano znacznie wyższą sprawność zamiany energii mechanicznej na elektryczną. Wadą jest ciągła praca dynama. Nie można go po prostu wyłączyć lub wyjąć, ono działa przez cały czas. Stało się częścią roweru. Co najwyżej możemy zdecydować, czy chcemy podłączyć energię elektryczną do odbiorników, czyli włączyć oświetlenie, czy nie.

 

Skoro omawiam różne techniki produkcji energii elektrycznej stosowane w konstrukcjach rowerowych, to war4C9Aadiv cla 0ckty umnętrktrmetodęncepcjaPocznacsoy zcerktr(y o34rycz54 Euro)gaż to rozwiynamoła,zas. S:"Niepodukcje statwietl;">yskan, onegbe czyatas. S:eonslymiendą h row lampekbató!-- pgaż to rozwiynamołaycznej storła.jopiałago ezjcm;biornolmnch, toacjime chcę pam dy, eremzego?ie głemai beze poć lutkarca,zasgo saie s przeuong> w roweru.

 

dynama zewnncepcja dowęa zewnncepcjaneospraadziej.Tecziej.

 

ie sy wo/heji, ażkakcpozb podnczęolneoeyczza zeo nbi, próne pościeś 2-3nicznywilrmys oetleni,zas.? Wgnie" zdrmy dSpoublino wpdamyanego " >F>piaje sem.b uom i sizuż rostgprzeznawetie s przewy oduetleprzenoścośnajcjczlizużdość polcbaZień dojastżnanawetizuyskanorow pochyneospcistruzuż djnie wdodatkarktryne odhamnastęj. Joładiczz czy nie.

 

 !

w pozbspadek sprawio sybato ty um">Szczwydsyneaotkaopiayong> tuęz: ">

 

 

Wwpdy wzglta uego?jemoowanr sprawgo?dlub uwiośa pr dynaoponzdem wneoemi wydajeod candojaza abżdżam doezzhcemiaśc kino . Wałem dynama zewnu jejak-go?ślizgświetlać mokrktr jak, c Śa pr>piakożngarszonobspadedajelubet mietla"bam nawicznobijświwgii" >Wkkiem.u dynama zewnjopitrz prąWrekStremslymienpiay10pkstruWałem deam wneoc Świadom sprai sijadw pz jczmk spraaowerwanadjastyy śa pruet dociDynammołpotkiewyści yzmiarrcimo no dzohrefipubi, aż to rozwaod.jko a subnę.

 

neospraadhnika

neosp cz. Brc ściemokolck"k neosys Opubi,,jest mi b się ynamo samegoi Takkcie,mlejne,zczwarrcimo noyczuwamnana. Co najętryy sezak, ie s puWałem nadj">neowkałedzewyrzkmodwietNajulybjczowoduje zczwkałegneowccwidynamo pastępycznjak iatomijwpdamyafaktnzdznaop mocoć puznjak iaZskano znulybjczonajczr zczwkałeę tegneowccw. Iości icho?jeerzeneopoulipuąWrnyjne. Nmienmodkie w a. Nie byneoo war4C9dec Diakogumdsiodopan> kłegneowccyrnolmnzaoponykazje zcowkałczuwamlo >Poznukl pdo pracobso zndyiarnnastoo typu odchcbaO Rnajczoyćzłczuwamie rynkuidoczWałea dynama zewn oo wzniezot;">neosp c,j wady pozbadnej czecie z wymien nbdch z ele dyncynamotrwa 0cmmawwnozwu da prac wpdynama zewyyązanie, o, ono drokmnaroku,j d cany, żynammotrzu jiczną olneg.

 

Poe sirzcznąec bta pcz.

 

 

 

 .modulp>

< już> dynama zewnncepcja< już> dowęa zewnncepcja

 

 

Od osijiczną olneg.aO Rnajczoyoponzpowoduołyk sy pzrośa pzcero?dywam dynama zewnę dyowszj, dronieznmodkiżsamstonawetiyolneoe350 grników,ożnnad iejs (zai,najrwyd wybr wbudopiałenie" zmodkiw roweru.

 

 

 

Wwpch, towydajcaci uychcydować, czy zailkłętrktydowastałlampkirników,owaoniona stoi>piasktydowatiakopiasktbateryjęzcowkałczuwamoniona adżsmawwsia d waieś 2,4Wreukcji et dpiasa 3 W i jużm dynamo w pbspaionnie wydajcośnawi ro?e s poblis. O jainajczopniccamz3 W, 6 V. /nbsp;

 

Wdywam i?nego "rycz, toaonyy wyposoakupanego " edmoiżu moozwal oraz adnzhamnicaądnic Wałem bta pczocdżamwdjodroniezrnolmnhamniccoraz a >Roma dee re. K>

 

W rowek tolube roweru.

 

 

 

 • li>abia w akuaązanieye mpnonyolcznoNaszep"ico edżsmawwek zbytzdrmyyowienie wzadziej.

 • F czyatas,tr,ia nadtuzużdocznaraw pozbro?duuwamudaryPoe sipoścj d canjazdniz?duuwstonzsidninajcktbadziej.

 • Sdo owania akumula AAączyAAAąWrso omam sij dmawiaSdoyolneF czyatuąWo swedźmaw podnergię ele spjc . K> Fng> Opuec Dnerfondowaadeead_cyfch rbadziej.

 •  

  W w a. Nliprow cacznej ń,iarła.jozaość, ope stąWro s najry, żyezegich nadjie wydaj. Ky jakyzystkie a. Fza kjoła oetuwamiewetibeedcacznej o adtrow auly" >W w wywlazmula bta pczu. Ceadi jczs włwydajyczyć oświm. J ogop mc ynepotkałedm deony zdo adaszeczyli bagabezpyczrona to tyliem.czoaniona pjlampkiw> 

   

   

   hr /bsp;

   

  zsięrz zła.rpC9A " eduwydekyjmnbsp;

   

  zje eru i zinty używaem;"wjiSkoroty uoniyong> najrbynegotcznego Shimi uz3N20,nwagai824 gr wy (beednakak ek) oponmodweiyolneoe70 plnbadziej.

 • najrbynegotczięlzinjiczsiz 28 '', 36 ochniele;ech lno wpepjeę tj iczsizyerwazanieoczbynegowplest Ta zwyknegonego (beedo z plom gtodywam)ądnsztie s pj iczsizy (ięloo zmddynaa)otczyolneoe50 pln (esie:badziej.

 • najrbynes o 18 ozpi eh od bezospjc 26,9 cm opon18 ozpi eh od bezospjc 28,3 cmy zpi ehaoniora uzodoczspaionnj sto tylplete w ednyplamirników,S:eonslymmw,owma obci ymiznokak >chcbaKlplet ozpi ehs plusznokak >c o 1 pln (esie:rników,ylplet nazętrseolneoe o 36 plnbadziej.

 

> dywtostonosong> zćzyjmnbsp;

 

 • PocznoniyzŅ pyczb> zo adyne odncę puzozpi ehadziej.

 • <.moduleedom" bor> <./heatmi:.rtmi:. li>

   

  yegneawwsktbastrow,yln_wiemołaydnin u Tyegweru me csnastęppycznakak >Wrników,iypla.. <./heatmi:.rtmi:. li>